האם בעל חלק מהזכויות במקרקעין רשאי להגיש תביעת פינוי כנגד שוכר או מחזיק ללא צירוף או הסכמת יתר השותפים במקרקעין?

האם ניתן להגיש תביעת פינוי על ידי בעלי חלק מהזכויות במקרקעין?

שאלה זו נדונה בתיק ת"א 22322-09-11 דורון קרצ'בסקי נ' זיו זימרמן בו בית המשפט דן בתביעת פינוי דירת קרקע כאשר התובע הוא בעלים של 3/4 מהדירה וצד ג' הוא הבעלים של יתר הזכויות בדירה. הדירה הושכרה לזוג קשישים וכאשר אלו נפטרו נכדה של המנוחה המשיך להתגורר בדירה נשוא התובענה ומכאן, התובע עתר לפינוי הדירה. הנתבע כפר בטענה כי התובע רשאי לעתור לפינוי המושכר ללא הסכמת יתר בעלי הזכויות מאחר וזה אינו הבעלים של מלוא הזכויות במושכר.
בית המשפט (כב' השופטת דפנה בלטמן קדראי) דחה את טענתו של הנתבע כי ישנה העדר זכות עילה לתובע, או לחילופין – מניעות מתביעה עקב סיכון כפול מהנימוק כי "זכותו של שותף במקרקעין להגיש תביעת פינוי גם ללא יתר השותפים קבועה בחוק ובפסיקה, ראה סעיף 31 (א) (3) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 וכן רע"א 1475/94 בושאר נ' פרידלנדר (פורסם בנבו, 13.9.94), ובר"ע (י-ם) 1028/09 פורטונה מטות נ' עיזבון המנוחה אסתר משה אהרון מזרחי ז"ל (פורסם בנבו, 18.10.09).

 שאלה דומה עלתה גם במסגרת  15340-08 זיזובי נ' שובאש ואח'  . בתיק זה דחה . בית המשפט (כב' השופט אברהם רובין) את טענת הנתבע כי התובע אינו רשאי להגיש תביעת פינוי ללא הסכמת שותפיו מאחר ולטענה זו לא הייתה כל יסוד. בית המשפט הכריע כי "זכות הבעלות של כל שותף במקרקעין משתרעת על כל חלק וחלק בהם" כאשר הוא מתייחס לסעיף 31(א)(3) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 המתיר לכל שותף לנקוט בצעדים הדרושים בכדי להגן על הבעלות והחזקה במקרקעין המשותפים.

מכל האמור לעיל  מתבקשת המסקנה כי לצורך הגשת תביעת פינוי או תביעה לפינוי מושכר לא קיימת חובה לצרף את כל בעלי הזכויות במקרקעין ובית משפט עשוי להעתר לתביעה שכזו אם תימצא מוצדקת גם אם זו תוגש על ידי חלק מבעלי הזכויות .