דנ"א 5476/20 שאול באטה נ. רשות מקרקעי ישראל החלטה מיום 08.09.2020

שאול באטה נ. רשות מקרקעי ישראל