דנ"א 1867/21 מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ. מיטל אביבי רייך החלטה

מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ. מיטל אביבי רייך