דיני משפחה וירושה עמ' 2

 

א"פ 19950-05-15 היועמ"ש- משרד הרווחה והשירותים החברתיים חיפה נ' ה. (חסויה) ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בחיפה (כב' השופטת אלה מירז) מיום 05.12.16 הדן בקריטריונים לקביעת אפוט' לנערה חסויה בגירה.

ת"ע 33693-11-10 ילדי המנוח נ' האלמנה פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה באשדוד (כב' השופטת ענת אלפסי) מיום 27.12.15 אשר דן במחלה סופנית של המנוח ואינה גורעת מהכשרות לצוות.

תמ"ש 22718-06-14 א.ג' נ' ג'.ג' (תושב שטחים) פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בנצרת (כב' השופטת ג'מילה ג'בארין כליפה) מיום 29.11.16 אשר דן בחיוב בפיצוי האישה בגין התרת נישואין בעל כורחה.

עמ"ש 27630-04-15 ר' נ' פ' ואח' פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית – משפט לערעורים אזרחיים (השופטים יהודית שבח, אב"ד, שאול שוחט, יונה אטדגי) מיום 09.11.16 פס"ד בטענת "יורש אחר יורש" לפי צוואת האב המנוח ומכוח עיקרון העקיבה

ת"ע 44497-01-15 פ. (המנוח) ואח' נ' כ. (מנהל עזבון) ואח' פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה (כב' השופטת אלה מירז) מיום 01.12.16 העוסק בפרשנות צוואה- יורש במקום יורש, או יורש אחרי יורש

ת"ע 17601-09-14 ע. ואח' נגד האופוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח' ת"ע 18638-09-14 ל. ואח' נגד האופוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח' פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו (כב' השופט ארז שני) מיום 27.11.16 הדן בתובענה לקיום צוואתו של המנוח וכתב ההתנגדות לה

רמ"ש 52807-09-16 בנק מזרחי טפחות נ' א.ר. ואח' פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית – משפט לערעורים אזרחיים (כב' השופט שאול שוחט) מיום 19.11.16 בר"ע על דחיית בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת השתק שיפוטי

ת"ע 45-20-45845 א' ואח' נ' האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח' פסק דין שלבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו (כב' השופטת איריס ארבל- אסל) מיום 16.11.16 העוסק בהתנגדות לקיום צוואה בטענה של השפעה בלתי הוגנת

תמ"ש 11-11-09323 ג. נ' ז. ואח' פסק דין שלבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו (כב' השופט מרדכי לוי) מיום 21.11.16 העוסק בדחיית תובענה לסעד הצהרתי על זכויות בדירה בה התגוררו בנ"ז ידועים בציבור

י"ס 51-10-11755 פלונית נ' אלמוני פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה (כב' השופטת אילת גולן-תבורי) מיום 20.11.16 הדן בסמכות מקומית בהתאם לחוק החדש להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

תמ"ש 21-70-22511 ש' ק' נ' ק' פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו (כב' השופטת קרן גיל) מיום 19.11.16 בנושא היתר לגביית מזונות ע"פ סעיף 11 (ב) לחוק לתיקון דיני משפחה

עמ"ש 61-35-05533 מ' מ' נגד ג' ש' פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית – משפט לערעורים אזרחיים (כבוד הרכב השופטים: יעל וילנר (אב"ד), חננאל שרעבי, אספרנצה אלון) מיום 06.11.16 האם צוואתה האחרונה של המנוחה שנערכה בארצות הברית משלימה צוואה קודמת שנערכה בישראל

תמ"ש 49021-06-12 י' ל' נ' נ' ל' ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו (כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין) מיום 06.11.16 העוסק בטענה לקיומו של חוזה נאמנות בעל פה מול צוואה 

תלה"מ 11-90-75175 פלונית נ' אלמוני תלה"מ 11-90-75195 פלונית נ' אלמוני תלה"מ 11-90-17955 פלונית נ' אלמוני פסק דין שלבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה (כב' השופטת אילת גלון-תבורי) מיום 08.11.16 העוסק בשאלת המועד להגשת תביעה בהתאם לחוק החדש להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

תמ"ש 10932-07-15 ש.י נ' ר.ע ואח'  פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 04.12.16. ביום 02.05.15 הגישה התובעת כנגד הנתבעים 1 ו-2 וכן הוריו של הנתבע 3 בני הזוג ב.ת ור.ת  תביעה כספית תמ"ש 3590-05-11 לטענת התובעת משלא שילמו הנתבעים בהליך הקודם את חובם לתובעת עפ"י פסק הדין  פתחה היא תיק הוצל"פ לשם ביצוע פסק הדין.לפני תובענה מיום 06.07.15 שהגישה התובעת למתן פסק דין הצהרתי לפיו הסכם המכר מיום 07.09.11 שנחתם בין הנתבעים 1 ו-2 לנתבע 3 בקשר לנכס מקרקעין הינו הסכם למראית עין, אשר נועד להתחמק מתשלום חוב הנתבעים 1 ו-2 לתובעת . לטענת התובעת אין המדובר בעסקת מכר אמיתית וישנן מספר עובדות המעידות על כך: לנבתעים קשר משפחתי, מועד חתימת הסכם המכר הוא לאחר הגשת התביעה, הסתרת הסכם המכר בהליך הקודם לרבות ובפרט במסגרת עתירת הנתבעים 1 ו-2 במסגרתו לביטול העיקול ועוד. לאור הדברים החליט כב' השופט יחזקאל אליהו לקבל את התביעה וקבע כי התובעת זכאית לגבות את חובה, בנוסף הנתבעים ישאו בהוצאות המשפטיות של התובעת

תמ"ש 16845-05-16 ש' נ' מ' ואח'  פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו (כב' השופט שמואל בר יוסף) מיום 20.10.16 העוסק בהתחייבות לצד שלישי לעומת מתנה.

ע"ר 4328-10-16 א' ואח' נ' ו' ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 16.11.16 מדובר בערעור על החלטת כב' רשם ההוצאה לפועל בה הורה הרשם, כי במסגרת הליכי מכר של נחלה בבנימינה  אותם  מנהלים המשיבים 2 ו-3 , תבוצע התמחרות בין המערערת 1 לבין המשיב 4.תמצית טענות המערערים היא, שהרשם הנכבד פעל בניגוד להוראות ההסכם השני שקיבל תוקף  של פסק דין, ולכן חרג מסמכותו. לוז הטיעון נוגע לקבלת את הצעת צד ג' לאחר סיום הליך  ההתמחרות ולהוראה לקיים התמחרות בין צד ג' לבין המערערת.תמצית טענות המשיבה היא, שאין נפקא מינה בין מימוש עיקול לבין ביצוע פסק דין, שכן בשניהם המטרה העיקרית הינה השאת התשואה המרבית. תמצית טענות צד ג' היא שבהתאם לתקנה 68(ב) לתקנות רשאי רשם ההוצאה לפועל לתת כל הוראה לעניין ההתמחרות, לרבות קבלת הצעה לאחר סיום ההתמחרות במטרה להעלות את התמורה..לנוכח האמור, החלטתו של הרשם הנכבד לאפשר לצד ג' להגיש הצעה גבוהה יותר לאחר  שהמערערת הודיעה על מימוש זכות הסירוב הראשונה, והחלטתו כי תתקיים התמחרות בין המערערת לבין צד ג', חורגות מסמכותו של הרשם ודינן להתבטל.

אפ"ח 64749-06-15 ס' ואח' נ' ט' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו (כב' השופט שמואל בר יוסף) מיום 09.11.16 לפי תובענה לאכיפת פסק חוץ שניתן ביום 21.01.2013 בבית המשפט המחוזי במארך שוויץ המשיב חויב במזונותיה של המבקשת. המחלוקת בפסק דין זה היא האם עומד פסק החוץ בתנאי סעיף 6 (2) לחוק אכיפת פסקי חוץ, משעה שהמשיב טוען כי לא בוצעה מסירה של כתבי הדין והוא לא ידע אודות ההליך. מכיוון שבדואר ישראל לא קיבלה המבקשת אסמכתא למסירה כי חלפה שנה ממעוד המסירה, פנתה המבקשת לרשויות הדואר בשוויץ, ואלה המציאו לה מכתבים שנשלחו על ידי רשויות הדואר השוויצרי לבית המשפט, המאשרים כי דבר הדואר מבית המשפט נמסר בכתובת המשיב בתאריך 04.03.2012. לאור הראיות נדחתה טענת המשיב כי  לא ניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו או להביא את ראיותיו , התובענתה התקבלה וכב' השופט שמואל בר יוסף הורה על אכיפת פסק החוץ.

בית המשפט לעינייני משפחה בירושליים דחה את בקשת הקטינה להינשא
ה"נ 7082-01-15 ר.(קטינה) נגד היועץ המשפטי לממשלה- ביום 22.03.15 כב' השופט שלמה אלבז דחה את בקשה ר. (הקטינה) למתן היתר נישואין. ר. ביקשה להינשא כ-4 חודשים לפני היותה בת 18 ונימקה את הדחיפות בכך שקשה לה לחכות. לטענת אביה הן ר' והן א' דתיים והם מבקשים להינשא בהקדם האפשרי, משום שהם חוששים להמשיך  במערכת היחסים ביניהם ולעבור על כללי ההלכה היהודית.

תמ"ש 16845-05-16 ש' נ' מ' ואח'  פסד דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 20.10.16 העוסק בהתחייבות התובע להסכם גירושין שאושר ע"י בית משפט לעומת מתנה.

עמ"ש 11084-04-16 י. ד. נגד א.(ר.) ד. ואח' פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 01.01.2017 העוסק בערעור על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון מיום 23.02.2016 אשר דחה את תביעת המערער לביטול העברת מניותיו בחברת *** לילדיו המשיבים.

תמ"ש 41285-05-15 תמ"ש 13598-07-15 תמ"ש 41245-05-15 תמ"ש 41715-02-15 ר.ג נגד ר.ג פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 29.01.2017 התובעת והנתבע הם בני זוג אשר לא מצליחים להיפרד ושבים ומעסיקים את בית המשפט בסכסוך ביניהם ופסק הדין עוסק ב-4 התביעות המתנהלות בבית המשפט.

תמ"ש 2537-03-16 ב.א. נ' ג. פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בירושלים מיום 29.01.2017 במסגרתו הגיש התובע תביעה להפחתת מזונות בטענה של שינוי נסיבות, שבאה לידי ביטוי במעבר מדירת הוריו לדירה מושכרת.

ת"ע 19359-05-14 כ' נגד י' ואח' ת"ע 19380-05-14 י' ואח' נגד כ' ת"ע 193367-05-14 י' ואח' נגד כ' ת"ע 35007-10-15 כ' נגד י' ואח' הורי הצדדים ערכו בשנת 1997 צוואה משותפת בה חילקו רכושם לארבעת ילדיהם. בשנת 2009 נערכה צוואה לפיה האם מורישה כלל עזבונה לבן בלבד. איזו צוואה יש לקיים?
על מנת להכריע בה יש להידרש, בין השאר, לסוגיית צוואה הדדית טרם תיקון מס' 12 לחוק הירושה, כמו גם לשאלת מעורבות בעריכת הצוואה ולשאלת השפעה בלתי הוגנת.

ת"ע 9153-07-14 ת"ע 6566-07-14 ת"ע 6625-07-14 א.ק נגד א.ק ואח'  פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה מיום 09.03.2017 בית המשפט דחה את ההתנגדות   לצוואה בהעדר הוכחה לטענות של מצב נפשי , השפעה בלתי הוגנת ומעורבות בעריכתה.

ת"ע 29971-10-11 מ.ש נגד ד.ד פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון מיום 28.02.2017 

ת"ע 27239-07-13 מ.ק נגד נ.ס ואח' פסק של בית משפט לענייני משפחה בחיפה מיום 19.02.2017 

תה"ס 29906-02-17 י.ק.מ. נגד ד.פ. ספק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 06.04.17 סילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות.

תמ"ש 56068-05-16 פלונים נגד אלמונים החלטה של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 01.02.17 בקשה למחיקת תביעה, לאור סעיף 39 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965,  המורה כי: "אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי  הוראות הפרק החמישי". המנוחה הותירה אחריה 8 צוואות ידועות. כב' הרשמת ענת הלר-כריש החליטה כי משלא ניתן צו לקיומה של איזו מצוואותיה של המנוחה, לא קיימת למשיבים עילה לתבוע  זכויות לכאורה מכוח איזו מצוואות אלה; ובלית עילת תביעה לעת הזו, דין התביעה להימחק.

תמ"ש 28026-05-16 פלוני נגד אלמוני  החלטה של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 13.03.17 בקשה לחיוב תובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע בהליך.

ת"ע 66611-09-14 א.י. נגד ר.ע. פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 30.03.17 .המנוחה נפטרה ביום 03.03.2014 והותירה אחריה צוואה מיום 27.11.2002 היא מושא ההתנגדות.המתנגדת היא בתה של המנוחה ואחותה של הזוכה – א. – במלוא עיזבונה של המנוחה.

עמ' 1 , 3 , 4