דוגמה לתבנית כתב תביעה – סדר דין רגיל – בית משפט שלום לפי התקנות החדשות

דוגמה לתבנית כתב תביעה-סדר דין רגיל-בית משפט שלום לפי התקנות החדשות