דוגמא לתשובה לבקשה להוצאת מסמכים ומחיקת סעיפים שהתנהלו בדלתיים סגורות

בבית משפט השלום                                                                               

בתל אביב יפו

המבקשים:       1.         פלוני

(התובעים)         2.         פלונית

                                                            -נגד-

 

המשיבים:        1.         אלמוני ( נמחק מהתביעה )

(הנתבעים)        2.         פלמוני

                                    שניהם ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב

                                    מרחוב מוטה גור 9, ת.ד 10450 פתח תקווה 4900302.

                                    טל: 03-9309677  פקס: 03-9309674

תגובה לבקשה למחיקת סעיפים ומוצגים של מסמכים שהתנהלו בדלתיים סגורות

בהתאם להחלטת בית משפט ( כב' השופטת רונית פינצ'וק אלט) מיום 08.11.2018 מתכבד המשיב 2 ( להלן: "המשיב") להגיש תגובה מטעמו לבקשתם המשונה של המבקשים להורות על מחיקת סעיפים והוצאת נספחים מתצהיר עדותו הראשית!

 כבר בפתח הדברים יטען  המשיב כי יש לדחות את בקשת המבקשים מחמת כך שהיא נגועה בחוסר תום לב וניקיון כפיים, ואף מהווה שימוש לרעה בהליכי בית משפט וכי מטרתה האמתית של הבקשה הינה לחסום את דרכו של בית המשפט לחקר האמת באמתלות שווא, כמפורט להלן.

ואלו נימוקי התשובה:

 1. ביום 06.09.17 הגישו המבקשים בתיק דנן תביעה כספית כנגד מר פ' שהוא אחיה של המבקשת וכנגד המשיב בסכום אסטרונומי של 846,000 ₪. תביעה זו התבססה אליבא דא המבקשים על עילות של לשון הרע, תקיפה והגנת הפרטיות!
 1. ביום 09.10.17 הגישו הנתבעים בתיק זה כתב הגנה מפורט מטעמם, במסגרתו העלו, בין היתר, את הטענה לחוסר סמכות עניינית של בית משפט שלום לדון בתביעה אשר הוגשה גם כנגד הנתבע 1 שהוא אחיה של התובעת.
 1. מעיון בכתב הגנתם של הנתבעים בתיק אשר הוגש עוד לפני למעלה מ 13 חודשים עולה כי "הלא כצעקתה" שכן כבר אליו צורף כנספח א' פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב שניתן על ידי כב' השופטת מיום 26.02.2017.
 1. מכאן שיש לדחות מניה וביה את בקשת המבקשים להוצאת פסק הדין מהתיק ולו מחמת שיהוי ו/או מניעות בהעלאת טענות להוצאתו מהתיק בשעה שפסק הדין צורף לכתב ההגנה ואף ממצאים עובדתיים המופעים בו  צוטטו בהרחבה.
 1. לעניין זה מופנה בית משפט לסעיפים 15 ו  16 לפרק א' לכתב ההגנה . לסעיף  51 לפרק ד' לכתב ההגנה וסעיף 68  לפרק ה' לכתב ההגנה. כן מופנה בית משפט גם לסעיפים 12 א ו ב  וכן לפרק ו' לכתב ההגנה לסעיף 40 ט' לפרק ו' לכתב ההגנה במסגרתם  מצוטטים חלקים רלוונטיים שונים מפסק הדין אשר עליהם מבוססת בין היתר גם הגנת האמת של  המשיב מפני תביעת לשון הרע אשר הופנתה כנגדו בתיק דנן.
 1. גם באשר לתצהיר התובעת שהוגש במסגרת התיק האחר , הרי שגם כאן "אין חדש תחת השמש" שכן גם הוא צורף כנספח ג' לכתב ההגנה בתיק שהוגש עוד לפני למעלה מ 13  חודשים ובמסגרתו הובאו ציטוטים ממנו כעולה למשל מסעיף 2 ב' לכתב ההגנה.
 1. יתרה מכך, ביום 06.11.17 הגישו התובעים בתיק כתב תשובה לכתב ההגנה. וראו איזה פלא ! לא רק שהתובעים לא טענו במסגרת כתב תשובתם על זכותם לחיסון מסמכים אלא שהם אף הגדילו לעשות כאשר לכתב תשובתם צירפו כנספחים ג' , ד' ו-ה' את כתבי הדין הבאים שהתנהלו בדלתיים סגורות:

א.          לכתב תשובתם של התובעים צורף כנספח ג' – עמוד 71 לפרוטוקול דיון מיום 07.10.15 אשר התקיים בדלתיים סגורות במסגרת ת"ע  44XXX-07-12  פ' ואח' נגד האפוטרופוס הכללי ואח'.

ב.          לכתב תשובתם של התובעים צורף  כנספח ד' – החלטת בית משפט לענייני משפחה מיום 31.12.13 אשר ניתנה במסגרת ת"ע 40XXX-09-12  פ' ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב.

ג.           לכתב תשובתם של התובעים לכתב ההגנה צורף כנספח ה' –  עמוד 62 מפרוטוקול דיון בדלתיים סגורות של בית משפט לעניני משפחה בתל אביב מיום 08.07.15 במסגרת ת"ע 44XXX-07-12 .

             צילום נספחים ג' , ד' ו-ה' שצורפו על ידי המשיבים לכתב תשובתם לכתב ההגנה מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח א' ב' ו-ג' בהתאמה.

 1. כן מופנה בית משפט לסעיפים 19, 21, 24 לכתב התשובה לכתב ההגנה אשר גם במסגרתם ציטטו המבקשים בהרחבה חלקים מפרוטוקולים, החלטות ודיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות בתיק המשפחה!
 1. יתרה מכך, גם לכתב תביעתם של התובעים צורפו מסמכים וכתבי דין חסויים מתוך דיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות, כמפורט להלן:

א.          לכתב תביעתם של התובעים צורפה כנספח 6 תגובה להתנגדות מטעם הנתבע 1 בת"ע 44XXX-07-12  ות"ע 44XX-07-12 המשתרעת על פני 21 עמודים, בהליך שהתנהל בדלתיים סגורות.

ב.          לכתב תביעתם של התובעים, צורף כנספח 8 לכתב התביעה פסק דין שניתן בדלתיים סגורות במסגרת תמ"ש 153XX-11-16.

ג.           לכתב תביעתם של התובעים צורף כנספח 9 פרוטוקול דיון שהתנהל בדלתיים סגורות מיום 21.05.17 בפני כב' השופטת קרן גיל במסגרת תמ"ש 153XX-11-16.

צילום נספחים 6,8 ו-9 אותם צירפו המבקשים לכתב תביעתם על אף היותם מסמכים חסויים המתנהלים בדלתיים סגורות מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח ד' (1-3 בהתאמה).

 1. 10. מהאמור לעיל, עולה כי המבקשים הגישו בתיק זה בקשה מניפולטיבית בה ביקשו לגלות טפח אך ניסו להסתיר טפחיים שכן המשיבים בעצמם צירפו הן לכתב תביעתם והן לכתב תשובתם לכתב ההגנה מסמכים חסויים לרבות החלטות ופרוטוקולים של דיונים אשר התקיימו במסגרת תיק המשפחה בדלתיים סגורות.
 1. מכאן שהמבקשים סבורים שקיימת לגיטימיות רבה לצירוף כתבי דין, החלטות ופרוטוקולים של דיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות כל אימת שהדבר משרת את מטרותיהם אך מנגד למשיב אסור לעשות כן כל אימת שהדבר מנוגד לאינטרסים שלהם!
 1. בית משפט אינו תכנית כבקשתך ולמותר לציין כי אם היה חשוב למבקשים חיסיון על מסמכים היה עליהם להעלות טענה זו על אתר כבר במסגרת כתב תשובתם לכתב ההגנה או בסמיכות לכך ועצם העובדה שהמבקשים לא רק שלא טענו לחיסיון אלא אף הוסיפו וצירפו מסמכים ופרוטוקולים חסויים מאותו התיק שהתנהל בדלתיים סגורות מקימה כלפיהם השתק ו/או  מניעות ו/או ויתור מלטעון היפוכו של דבר!
 1. ברע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ, פ"ד נט(6) 625, 633 (2005) (להלן: "הלכת בית ששון") נקבע על ידי כב' השופט גרוניס כי:

  "הטענה בדבר השתק שיפוטי יכולה להתעורר מקום שבו אחד מבעלי-הדין מעלה טענות עובדתיות או משפטיות סותרות באותו הליך עצמו או בשני הליכים שונים… התכלית שמאחורי ההשתק השיפוטי היא למנוע פגיעה בטוהר ההליך השיפוטי ובאמון הציבור במערכת המשפט וכן להניא מפני ניצולם לרעה של בתי-המשפט." ובהמשך בעמ' 637 נפסק:  "אי אפשר שהצד שכנגד, ובהכרח גם בתי המשפט, יהיו לטוען בחינת 'תכנית כבקשתך' ".

 1. בנסיבות אלו, בהן המבקשים בעצמם צירפו לכתב תביעתם ולכתב תשובתם כתבי דין והחלטות מהליך שהתנהל בדלתיים סגורות בתיק המשפחה הם בוודאי שוויתרו על זכותם לטעון לחיסיון שהרי הם ויתרו עליו וכמובן שהיו מנועים מלהגיש את בקשתם הנוכחית במסגרתה הם טוענים היפוכו של דבר למסמכים שהם בעצמם צירפו באותו הליך!
 1. אין למבקשים להלין אלא על עצמם שכן משעה שהם אלו שבחרו בניגוד לתקנות סדר הדין האזרחי ליצור שעטנז ולהגיש תביעה כנגד בן משפחה וכנגד צד ג' בהליך אזרחי המתנהל בבית משפט שלום אין ספק שהם ויתרו מכללא על זכותם לטעון לחסיון ופרטיות ובשים לב למסמכים החסויים שהם צירפו לכתב תביעתם וכתב תשובתם!
 1. באשר למוצג 5 לתיק המוצגים אותו מבקשים התובעים למחוק הרי שגם מוצג זה שהוא פסק דינו של בית משפט מחוזי בתל אביב במסגרת עמ"ש 153XX-04-17 מיום 28.11.17 צורף עוד לפני חודשים רבים כנספח א' לתוך התיק במסגרת תשובת הנתבעים לתגובת התובעים לבקשתם למחיקת התביעה!
 1. בהקשר זה לא ברורה בקשתם המיתממת של המבקשים בסעיף 14 לבקשתם שם דרשו בעזות מצח לחייב את המשיב להשיב בתצהיר כיצד הגיעו מסמכים אלה לידיו!  הכתובת במקרה דנן רשומה על הקיר וכמפורט  בהרחבה לעיל, מסמכים אלו הוגשו על ידי הנתבע 1 אשר נתבע אף הוא בתיק זה ביחד עם נתבע 2 עוד בטרם הורה בית משפט על מחיקתו מהתיק ועצם בקשתם של המבקשים לחייבו להגיש תצהיר מלמדת על כך שהמבקשים ניסו בבקשתם לייצר דרמה אשר לא במקומה תוך ניסיון ממשי שלהם להטעות את בית משפט כאילו דבק במשיב רבב  בעוד שהלכה למעשה הפגם השורשי דבק במבקשים מראשית ההליך ועד סופו שהרי המבקשים הם אלו שצירפו תחילה לכתב תביעתם מסמכים מתיקי משפחה.
 1. כאן המקום להדגיש ולציין כי בעמוד 62 שורה 7 לפסק דינו של בית משפט לענייני משפחה שניתן על ידי כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין נקבע במפורש כי פסק הדין מותר לפרסום בהשמטת  פרטים מזהים. המבקשת לא טוענת בבקשתה כי פסק הדין לא ניתן בעניינה ועצם בקשתה להוצאתו מתוך התיק לאחר שהיא בעצמה מצאה לנכון להתייחס אליו בהרחבה בכתב תשובתה לכתב ההגנה ובתגובותיה לבקשות למחיקת התביעה מהווה אף היא היתממות לשמה.

 

             צילום הדף הרלוונטי מפסק דינה של כב' השופטת ורד שביט פינקלשטיין מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח ה'.

 

 1. על כל פנים, הצורך בדיון ענייני ובירור האמת בוודאי שלא מאפשר את מחיקת המוצגים שהרי לא ניתן לחסום את בירור האמת בתיק בנסיבות הקונקרטיות. מוצגים 5 ו- 6 הינם פסקי דין של בתי משפט מחוזי ועליון אשר דחו את ערעור המבקשים על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה ובכך הפכו אותו לפסק דין חלוט והותרתם בתיק חשוב על מנת למנוע את טענת המבקשים לחוסר סופיותו של פסק הדין.
 1. זאת ועוד, עילת תביעתם של המבקשים כנגד המשיב, מבוססת על טענתם שתוכן מכתבו למשטרת ישראל הכפיש כביכול את שמם הטוב.
 1. דא עקא, שמכתב הגנתו של המשיב ומתצהיר עדותו הראשית המפורט עולה כי הגנתו מבוססת, בין היתר, על טענת הגנת אמת בפרסום וכהוכחה לכך שמסכת הכזבים שהפיצו התובעים על אביו של פ' לא היו אמת הוא הביא ממצאים עובדתיים שונים שנקבעו במסגרת פסק הדין שניתן במסגרת תיק המשפחה אשר הותר כאמור לפרסום ללא פרטים מזהים.
 1. מכן שהלכה למעשה התובעים מבקשים בערמה בבקשתם הקנטרנית לשלול מהמשיב את הוכחת טענתו לאמת בפרסום. האם לכך מוכן ליתן בית משפט יד?
 1. ככל ולמבקשים חשובה זכותם לפרטיות ולחיסיון על מסמכים אין כל סיבה שלא יענו להצעת ב"כ המשיב אשר נשלחה אליהם במכתבו אליהם מיום 24.10.18 בה כבר הציע להם להגיע להסכמה לקיום דיון בדלתיים סגורות ככל ופרטיותם חשובה להם . במכתב זה נרשם בקצירת האומר כי :

             "בנסיבותיו של התיק שהוגש במקור כנגד בן משפחה לא מצאתי ממש בטענות הנטענות במכתבך והן נדחות. אציין כי אין לי כל התנגדת שתוגש בקשה בהסכמה לקיים הדיון בדלתיים סגורות" צילום מכתבו של ב"כ המשיב לב"כ המבקשים אשר כבר במסגרתו הציע על הגשת בקשה בהסכמה לדיון בדלתיים סגורות מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח ו'.

 1. מהמקובץ עולה כי בנסיבותיו של תיק זה בוודאי שלא ניתן להיעתר לבקשתם של המבקשים וכי מוטב היה למבקשים "ליטול קורה מבין עיניהם" בטרם ניסו להוכיח את המשיב בבקשתם הטורדנית והקנטרנית, אשר בינה לבין רצונם לשמירה על פרטיות אין ולא כלום, חוברים לכאן מספר גורמים יחדיו:

א.          ראשית, המבקשים הטעו את בית משפט בבקשתם לסבור כאילו המוצגים אשר צורפו הם מוצגים חדשים בעוד שמדובר במוצגים ממוחזרים שצורפו לכתבי טענות שונים בתיק עוד לפני חודשים רבים הן לכתב ההגנה, הן לבקשה בכתב אשר הוגשה בתיק למחיקת התביעה והן לכתב התשובה לתגובת הנתבעים לבקשתם למחיקת התביעה.

ב.          שנית, המבקשים לא רק שלא מחו כנגד הצגת המסמכים והמוצגים אלא שבמסגרת כתב תביעתם וכתב תשובתם לכתב ההגנה אף מצאו לנכון להציג לראווה מוצגים רבים משלהם  של החלטות ודיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות, כעולה מנספחים ג' , ד' ו ה' לכתב התשובה לכתב ההגנה שהגישו המבקשים וכעולה מנספחים א' , ב' ו ג' לתגובה זו. חמור מכך, גם לכתב תביעתם של המבקשים צורפו כנספחים 6,8 ו-9 שצורפו כנספחים ד' (1-3 בהתאמה) לתגובה זו. בעצם צירוף מסמכים רבים של דיונים המתנהלים בדלתיים סגורות לכתב התביעה של המבקשים ולכתב התשובה  הסכימו המבקשים דה פקטו למתווה של חשיפת מסמכים חסויים באופן שלא מאפשר להם שנה לאחר מכן לחזור בהם מכך.

ג.           שלישית, בית משפט אינו תכנית כבקשתך ולמותר לציין כי אם היה חשוב למבקשים חיסיון על מסמכים היה עליהם להעלות טענה זו על אתר כבר  במסגרת כתב תשובתם לכתב ההגנה או בסמיכות לכך ועצם העובדה שהמבקשים לא רק שלא טענו לחיסיון אלא אף הוסיפו וצירפו מסמכים ופרוטוקולים מאותו התיק שהתנהל בדלתיים סגורות מקימה כלפיהם השתק שיפוטי  ו/או  מניעות ו/או ויתור.

ד.          רביעית, אין למבקשים להלין אלא על עצמם שכן משעה שהם אלו שבחרו בניגוד לתקנות סדר הדין האזרחי ליצור שעטנז ולהגיש תביעה כנגד בן משפחה וכנגד צד ג' בהליך אזרחי המתנהל בבית משפט שלום  אין ספק שהם ויתרו מכללא על זכותם לטעון לחסיון ופרטיות ובשים לב למסמכים החסויים שהם צירפו לכתב תשובתם!

 

ה.          חמישית, בעצם הגשת התביעה לבית משפט שלום כנגד בן משפחה וכנגד צד ג' שאינו בן משפחה המבקשים בעצמם ויתרו על זכותם לפרטיות וחיסיון שהרי כל מסכת העובדות בכתב תביעתם כנגד הנתבע 1 שהוא בן משפחתם של התובעים היתה קשורה למערכת יחסים משפחתית ופרטית והמבקשים לא יכולים בדיעבד לדרוש מחיקת מסמכים מהתיק.

 

ו.           שישית,  בקשת המבקשים מהווה דוגמא קלסית לשימוש לרעה בהליכי בית משפט שכן כמפורט לעיל, המבקשים סבורים שקיימת לגיטימיות רבה לצירוף כתבי דין, החלטות ופרוטוקולים של דיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות כל אימת שהדבר משרת את מטרותיהם אך מנגד למשיב אסור לעשות כן כל אימת שהדבר מנוגד לאינטרסים שלהם!

ז.           הלכה למעשה שהמבקשים עותרים  בעזות מצח לחיסיון של מסמכים רק מפני המותב הנכבד שדן בתיק ולא מפני המשיב אשר נחשף למסמכים אך בשל היותו בעל דין משותף עם בן המשפחה ואין הדבר מתקבל על הדעת!

ח.          המבקשים מנסים באמצעות בקשתם להשתחרר מהשתק פלוגתאות וממצאים עובדתיים שנקבעו במסגרת פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה ואשר מקימים את הגנת האמת בפרסום של מכתבו של הרב למשטרה, ואין הדבר מתקבל על הדעת שממצאים אלו יימחקו כלא היו מתוך התיק.

 1. "הפוסל במומו פוסל " המבקשים אשר עתרו בעזות מצח למחיקת סעיפים מתצהיר המשיב הגישו בתיק זה תצהיר עדות ראשית מטעם נ' אשר כלל לא רלוונטי לתיק. בסעיף 4 לתצהירו מודה בפה מלא נ' כי אינו מכיר את המשיב אך למרות זאת התיימר להפליג בתצהירו למחוזות רחוקים כיד הדמיון הטוב, והלכה למעשה שעיון בתצהירו נותן את התחושה שאנו נמצאים "בשעת סיפור" שמספר לנו נ' . אין ספק שתצהירו טעון מחיקה בהעדר כל רלוונטיות ונפקות לתיק זה. בתצהירו של העד מובאים דפים שלמים בתצהיר מתוך ספר או מאמר אשר כולו עדות שמועה ללא כל קשר לתיק ולנסיבותיו.

             צילום תצהירו של נ' הטעון כולו מחיקה בעדר כל רלוונטיות לתיק מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח ז'.

 1. על פני הדברים נראה כי הסיבה האמתית שהובילה להגשת בקשת המבקשים הינה העובדה הפשוטה שעם קבלת תצהיר עדותו הראשית של המשיב על מוצגיו, התחוור להם שנחשפה התרמית שהסתתרה מאחורי כל עילת תביעתם הקנטרנית והטורדנית שהוגשה כנגדו באמתלות שווא שכן בכתב תביעתם טענו המבקשים בהבל פיהם שהמשיב הפיץ את מכתבו לכל מאן דבעי בעוד שמחומר הראיות שצרף המשיב לתצהירו הוא הוכיח מעל ומעבר לכל ספק כי מכתבו מוען למשטרה בלבד והמבקשים נחשפו למכתבו לראשונה בסמיכות להגשת תביעתם כנגדו ובעקבות בקשה לצו להסרת חיסיון שהגישו מבלי שמאן דהו מהציבור הרחב נחשף אליו.
 1. הלכה למעשה שעל אותו נימוק אותו עותרים המבקשים כעת מבית משפט למחיקת מוצגים ניתן גם למחוק את מכתבו של נ' מתוך תיק בית משפט, אשר מהווה את בסיס תביעתם של המבקשים, שהרי גם מכתב זה של המשיב היה חסוי מפני המבקשים עד לרגע שהם קיבלו צו להסרת החיסיון מבית משפט והמבקשים עותרים למעשה לבית משפט למחוק את הגנתו של המשיב באמצעות מחיקת מוצגים הדרושים לו להגנתו כאשר מנגד הם סבורים שיש להותיר מסמכים רבים שהם צרפו לכתב תביעתם ולכתב תשובתם מדיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות.
 1. תצהירו של המשיב, פ' מצ"ב לתגובה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
 1. לאור כל האמור במצטבר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד:

א.          לדחות את בקשת המבקשים למחיקת מסמכים וסעיפים מתצהיר עדותו הראשית ולחייבם בהוצאות תגובה זו לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ, בין היתר, לנוכח חוסר תום הלב וניקיון הכפיים שדבק בבקשתם זו .

ב.          לחילופין, לאסור פרסום של שמם של המבקשים בלבד (למשיב אין התנגדות ששמו ימשיך להופיע בתיק) וכן להורות על קיום הדיון בתיק זה בדלתיים סגורות ככל וימצא לנכון ו/או על איסור חשיפת המסמכים בתיק לעיני הציבור, על מנת שלא להכשיל את בירור האמת והשאלות האמיתיות ששנויות במחלוקת בין בעלי הדין.

                                                                                                        ___________

                                                                                                 ניר טולדנו, עו"ד

                                                                                                      ב"כ המשיב