דוגמא לסיכומים מטעם נתבע ותובע שכנגד כלפיו הוגשה תביעה בטענות מרמה בבית משפט שלום בתל אביב

דוגמא לסיכומים מטם הנתבע והתובע שכנגד