דוגמא לכתב תביעה בתביעות קטנות

בבית משפט לתביעות קטנות                                                                                                                            ת"ק ___________
בפתח תקווה

התובע:                                     יורם פורטל ת.ז. 
                                                מרח' האורנים 9, מושב רינתיה 73165.
                                                טל: 050-4602830

                                                            – נ ג ד –

הנתבע:                                      ת.ז. 
                                                משק 64, מושב בקעות 90694.

מהות התביעה: כספית.
סכום התביעה: 4,249 ₪. 

כתב תביעה

1.        התובע הינו הבעלים של משאית מסוג מרצדס דגם 1532 שנת יצור 2000 מ.ר 78-500-15 (להלן:   "הרכב הנפגע").

          צילום רישיון רכבו של התובע מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח א'.

2.        הנתבע בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו היה הבעלים של רכב מסוג סמיטריילר מספר רישיון 8184614 הכולל נגרר מ.ר. 8498115 (להלן: "הרכב הפוגע").

3.        ביום 31.12.2011 בסמוך לשעה 22:30 בערב, עמד התובע עם הרכב הנפגע בנתיב הימני, בכניסה לשוק הסיטונאי בצריפין, כאשר הנתבע עם הרכב הפוגע עמד בנתיב השמאלי. עת התחיל הנתבע לפנות שמאלה, פגע הצד הימני של ארגז הרכב הפוגע בצד השמאלי של הרכב הנפגע (להלן: "התאונה").

4.        פגיעת הרכב הפוגע ברכב הנפגע התבצעה עם הצד הימני של ארגז הרכב הפוגע בצד השמאלי של הרכב הנפגע.

5.        הנתבע, אשר נהג ברכב הפוגע בעת קרות התאונה, ירד מרכבו לאחר התאונה והודה בפה מלא באשמתו ובאחריותו לתאונה ותוצאותיה ואף טען כי הוא ישלם לתובע את כל הנזקים שנגרמו לרכב הנפגע כתוצאה מהתאונה.

6.        הנתבע לא מסר לתובע את פרטי חברת הביטוח בה היה מבוטח הרכב הפוגע, מאחר וטען שפרטים אלו אינם נמצאים ברשותו ברכב והוא ימסור אותם לתובע במועד מאוחר יותר, ואף טען כי ברצונו לשלם את הנזקים שגרם לרכב התובע מכיסו האישי, ללא מעורבות חברת הביטוח.
7.        דא עקא, במקום שהנתבע יגלה הגינות בסיסית כלפי התובע, בחר הוא להתעלם בהמשך מאחריותו לתאונה, לא טרח למסור לתובע את פרטי פוליסת הביטוח, ותחת זאת אף טען כי הוא מוכן לשלם לתובע את הנזק שנגרם למראה של הרכב הנפגע, אך לא למגן השמש אשר גם הוא נפגע עקב התאונה.

8.        התובע יטען כי בנסיבות המובהקות של התאונה, כל האחריות לתאונה רובצת לפתחו של הנתבע  אשר הינו הבעלים של הרכב הפוגע ואף נהג ברכב ואשר בשל פזיזותו וחוסר זהירותו פגע ברכב התובע, אשר היה במצב של עצירה מוחלטת בעת קרות התאונה.

9.        בטרם הגשת התביעה פנה התובע אל הנתבע במכתב מיום 09.05.12 אשר נשלח בדואר רשום וביקש ממנו לשלם לו את נזקיו שנגרמו כתוצאה מהתאונה, ואולם, למרבה הצער, כל פניות התובע אל הנתבע, נפלו על "אוזניים ערלות", תוך שהנתבע מפגין זלזול בוטה בתובע.

          צילום מכתב הדרישה ששלח התובע לנתבע בטרם הגשת התביעה מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ב'.

10.      בנסיבות אלו, לא היה מנוס מהגשת התביעה.

11.      לאור האמור לעיל, כתוצאה מהתאונה נגרמו לתובע נזקים ועל הנתבע לשלם לתובע את הסך של 4,249 ₪ כמפורט להלן:

א.       סך של  3,085 ₪ בצירוף מע"מ בגין החלפת מגן שמש לרכב הנפגע.

ב.       סך של 658 ₪ בצירוף מע"מ בגין החלפת זכוכית מראה לרכב הנפגע.

          צילום חשבונית מס המעידה על תשלום בגין החלפת מגן שמש וזכוכית מראה בהם נשא התובע וכן תמונות הרכב הנפגע עם תיעוד הנזק מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ג'.

12.      לבית משפט נכבד זה סמכות עניינית לדון בתביעה לאור מהותה וסמכות מקומית לנוכח מקום התאונה בשוק הסיטונאי בצריפין  ו/או המקום שנועד לקיום ההתחייבות.

13.      התובע מצהיר שלא הגיש בשנה האחרונה יותר מחמש תביעות בבית משפט נכבד זה.

14.      אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד, לזמן את הנתבע לדין ולחייבו לשלם לתובע את סכום התביעה בצירוף הוצאות משפט.                                 

                                                                                                                                                      ______________
                                                                                                                                                           יורם פורטל
                                                                                                                                                              התובע