דוגמא לכתב תביעה בתביעות קטנות בגין פגיעה בפרטיות ועוגמת נפש

דוגמא לכתב תביעה בתביעות קטנות בגין פגיעה בפרטיות ועוגמת נפש

 

בבית משפט לתביעות קטנות                                                                         ת"א _________

בפתח תקווה

 

התובעת:                      

                                    מרחוב

                                    טלפון:

                                    מייל:

 

                                                            -נגד-

 

הנתבעים:         1.        

                        2.        

                                    מרחוב

                                    טלפון:

                                   

מהות התביעה: כספית

        סכום התביעה:  34,600 ₪

        סכום אגרת בית משפט: 346 (לפי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976).

         

כתב תביעה

 

הזמנה לדין

הואיל והתובעת הגישה נגדכם כתב תביעה זה, אתם מוזמנים להגיש כתב הגנה בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לכם הזמנה זו.

לתשומת לבכם, אם לא תגישו כתב הגנה אזי לפי תקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 תהיה לתובעת הזכות לקבל פסק דין שלא בפניכם.

 

א.               תיאור תמציתי של בעלי הדין

 

1.     ביום 24.04.2018 נערך ונחתם בין התובעת לבין הנתבעים  הסכם שכירות בלתי מוגנת ( להלן: "ההסכם") להשכרת יחידת דיור השייכת לנתבעים, הכוללת מטבח ושירותים, והמצויה בקומה שביעית  של הבניין ברחוב __פתח תקווה (להלן: "הדירה" ו/או "המושכר").

 

2.     יצוין כי שהדירה שהושכרה לתובעת הייתה ממוקמת בקומה שביעית בעוד שהנתבעים עצמם התגוררו בדירה הממוקמת בקומה שישית  באותו בניין כאשר בדיעבד התברר לתובעת כי מדובר היה בחלוקת דירה לא חוקית שביצעו הנתבעים בעצם השכרת חלק מהדירה לתובעת. 

3.     תקופת השכירות על פי הסכם הייתה תחילה לתקופה של 12 חודשים, מיום __ ועד ליום __ (להלן: "תקופת השכירות"). 

4.     דמי השכירות החודשיים שנקבעו בהסכם עמדו על סך של 3,300 ₪ לחודש (סעיף 4 א' להסכם). דמי השכירות כללו – שימוש סביר במים, חשמל, ועד הבית ו/או חלקו היחסי בניקיון הרכוש המשותף לדיירי הבית (סעיף 5 להסכם).      צילום הסכם השכירות שנחתם בין התובעת לנתבעים מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח א' 

5.     הסעד המבוקש באופן תמציתי 

        בית המשפט הנכבד מתבקש לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם לשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה בסך של 34,600 ₪ וזאת בגין צער סבל ועגמת נפש שנגרמו לה בשל מעללי הנתבעים אשר רמסו את כבודה ופרטיותה של התובעת בשל רצונם הנ"ל להסתיר מעיני פקחי עירית פתח תקווה את עובדת חלוקת הדירה ואגב כך פלשו לפרטיותה ופירקו את המטבח ואת דלת שחצצה בינם לבין הנתבעים והכל מנימוקי התביעה. 

ב.               תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של תביעה ולמתי היא נולדה ופרוט הטענות 

6.   בהתאם להסכמת הנתבעים  בכתב, חודש והוארך הסכם השכירות לשלוש תקופות שכירות נוספות, הראשונה מיום __ ועד ליום _- (להלן: "תקופת הארכה ראשונה"), השנייה מיום __ ועד ליום __(להלן: "תקופת הארכה השנייה"), והשלישית ומיום __ ועד ליום __ (להלן: "תקופת הארכה השלישית"). 

7.     אלא שביום 28.03.2022 החלו הנתבעים לבצע שיפוץ בדירה בה הם מתגוררים, בקומה מתחת לדירה שהוכרה לתובעת ובעקבות כך, הודיעו לתובעת כי הם צפויים לעבור ביקורת של מפקח מטעם  עיריית פתח תקווה אשר תכלול ביקור גם בדירה שהושכרה לתובעת. 

8.     בשל רצונם העז של הנתבעים להסתיר מעיני פקח עיריית פתח תקווה את עצם חלוקת דירתם לשני דירות בניגוד לחוק התכנון והבניה דרשו הנתבעים מהתובעת, לא להיות נוכחת בדירה בעת הביקורת. 

9.     מכאן החלו הנתבעים על דעת עצמם ותוך עשיית דין עצמי ללא רשותה והסכמתה של התובעת לבצע פעולות שונות בתוך הדירה שהושכרה לתובעת במטרה להסתיר את היותה של הדירה מחולקת. 

10.    כך, בעת שובה של התובעת ביום 28.03.2022 לדירה שהושכרה לה מעבודתה כאחות בבית חולים  הבחינה לתדהמתה כי הנתבעים פירקו והסירו, ללא קבלת רשותה, דלת פנימית ששימשה כהפרדה בין דירת הנתבעים לבין הדירה שהושכרה לה ! 

11.    הסרת הדלת שחצצה בין הדירה שהושכרה לתובעת לבין דירת הנתבעים, רמסה את כבודה וחירותה של התובעת ופגעה אנושות  בזכותה לפרטיות בכך שאפשרה לנתבעים להיכנס באופן חופשי לתוך הדירה שהושכרה לה  בכל זמן נתון, ללא רשותה והסכמתה של התובעת!

 

12.    אין ספק שפעולה חד צדדית שנעשתה ללא הסכמת התובעת מהווה שערורייה של ממש ולמעשה מהווה עשיית דין עצמי, לכל דבר ועניין.

 

        צילום  תמונות שצילמה התובעת של הדלת שחצצה בין הדירה שהושכרה לה לבין דירת הנתבעים לפני ולאחר הסרתה על ידי הנתבעים במטרה להונות את פקח עירית פתח תקווה מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ב'. 

13.    אלא שביום 28.03.2022 לא הגיע לטענת הנתבעים בסופו של יום פקח מעיריית פתח תקווה לבקר בדירה ועל כן הודיעו הנתבעים לתובעת "חגיגית" כי ביקור זה ידחה במספר ימים ויעדכנו אותה במועד חדש בו על התובעת לא להימצא בדירה שהושכרה לה כאשר במקביל הותירו את דירתה ללא דלת שחוצצת בינה לבין דירת הנתבעים. 

14.    להשלמת התמונה העגומה, הגדילו הנתבעים לעשות כאשר ביום 06.04.22 נכנסו לדירת התובעת, ללא רשותה והסכמתה ופירקו את המטבח שהיה מותקן בדירתה במטרה להונות את פקח עיריית פתח תקווה לסבור כי הדירה אינה מחולקת! 

15.    מעשה פירוק המטבח נודע לתובעת עת חזרה מעבודתה ביום 06.04.22 . 

        צילום תמונות המתעדות את פירוק הכיור של המטבח לפני ואחרי מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ג'. 

16.   ביום 06.04.2022 ובעוד בטרם פירוק המטבח נשלח על ידי התובעת באמצעות ב"כ מכתב התראה לנתבעים, וזאת במטרה להניע אותם ממעשה השפל של פירוק המטבח בעוד התובעת מתגוררת בדירתם כדת וכדין אך למרבה הצער מכתב ההתראה לא הועיל ולא הרתיע את הנתבעים מלממש את זממם לפרק את המטבח תוך רמיסת כבודה של התובעת על לא עוול בכפה והכל על מנת ליצור מצג כוזב לעיריית פתח תקווה כאילו לא  עסקינן בדירה מחולקת! 

        צילום מכתב ההתראה שנשלח על ידי ב"כ התובעת לנתבעים מיום 06.04.22 מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ד'. 

17.    אלא שבמקום שהנתבעים ימלחו בדעתם ויירתעו מלפרק את המטבח הם בחרו לקלל ולגדף את התובעת במילים "אמא שלך בת זונה"! ופירקו את המטבח על אפה וחמתה של התובעת תוך ניצול ציני של העובדה שלא נותרה כל דלת חוצצת בינם לבין הדירה שהושכרה לתובעת בשל פירוק מוקדם יותר של דלת הכניסה לדירתה. 

18.  ביום 14.04.22 הגישה התובעת בקשה לצו הטרדה מאיימת בבית המשפט השלום בפתח תקווה, אשר נידונה במסגרת ה"ט XX-04-22, בפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע, מפני שהתובעת הרגישה מאוימת כי הנתבעים פלשו לפרטיותה . 

19.    במסגרת הפרוטוקול הדיון שהתקיים בבית משפט במסגרת הבקשה להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת הודו למעשה הנתבעים כי פרקו את הדלת שחצצה בינם לבין התובעת וכי פירקו את הכיור במטבח על מנת להונות את פקח עיריית פתח תקווה! 

20.    לעניין זה מופנה בית משפט לאמור בשורות 20-25 לפרוטוקול הדיון מיום 14.04.2022. 

        צילום הבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת , פרוטוקול הדיון בצו הטרדה מאימת והחלטת בית משפט מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ה'. 

21.    בהחלטות בית משפט מיום 11.04.2022 ומיום 14.04.22 ניתן צו לפיו הנתבעים והפקח לא יכנסו לדירת המבקשת בהיעדרה וללא תיאום איתה. 

22.    בסופו של יום התובעת נאלצה לעזוב את הדירה שהושכרה לה ביום 05.05.2022 בתום תקופת השכירות כאשר חודש ימים הייתה בלי מטבח וללא דלת דבר אשר פגע באוטונומיה שלה כבת אדם לזכות לפרטיות ואינטימיות. 

23.    התובעת תטען כי מעשי הנתבעים מהווים עוולה נזיקית של השגת גבול וחדירה לפרטיות בין היתר מכח 29 לחוק פקודת הנזיקין [נוסח חדש] השגת גבול במושכר וחדירה לפרטיות ע"פ סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  1981 ומכוח סעיף 6 לחוק החוזים תרופות בשל (הפרת חוזה) תשל"א 1970, ע"י הנתבעים ובהם נאמר: 

24.    מכוח סעיף 29 לחוק פקודת הנזיקין [נוסח חדש] הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון. 

25.    במקרה דנן אין חולק שהנתבעים אכן הסיגו גבול במקרקעין חדרו דירת התובעת שלא כדין במספר רב של הזדמנויות ללא כל התראה ואפילו פירקו את המטבח לנתבעת כך שזה גרם לה נזק ממוני שלא יכלה לבשל לעצמה אוכל בביתה, בדירה שהושכרה לה ע"י הנתבעים ונאלצה לרכוש לעצמה אוכל מחוץ לביתה ! 

26.    יצוין כי הזמינה נופש עם בנה הקטין לסיני בין התאריכים 17.04-22 עד 21.04.22 כולל בבית מלון 5 כוכבים אשר עלה לה 3,168 ₪ לא כולל טיסות בעלות של 338 ₪ אך מאחר והנתבעים עקרו את דלת הכניסה שחצצה בין הדירה שהושכרה לה לדירת הנתבעים נאלצה בעל כורחה לא לצאת לחופשה המתוכננת מאחר והנתבעים הודיעו לה חגיגית שבכוונתם להיכנס לדירתה בעת שתימצא בחופשה! 

27.    משכך, נגרם לתובעת נזק כספי של 4,000 ₪ שכולל את עלות הטיסות, עלות מלון , עלות בדיקות קורונה , עלות מעבר גבול בסך 208 ₪  ואטרקציות נוספות שהזמינה מבעוד מועד, הכל כעולה מהאסמכתאות המצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ו'. 

28.    בהקשר זה יצוין כי התובעת התגוררה בדירה עם בנה הקטין כבן 16 אותו לא יכלה להאכיל באוכל חם במשך כחודש ימים בשל מעללי הנתבעים. 

29.    כמובן שאין אמת בטענות הבדים של הנתבעים כאילו התובעת נתנה הסכמתה לפירוק דלת שחצצה בינה לבין דירת הנתבעים ואף לא לטענתם כאילו נתנה הסכמתה לפירוק המטבח. 

30.    לכתב תביעה זה ומצורפים גם כנספח ז' ונספח ח' תמלילי שיחות טלפון בין התובעת לבין הנתבעים וכן התכתבויות ווטצאפ המלמדים על התנהלות הנתבעים בזמן אמת ועל העוול האדיר שגרמו לתובעת. 

31.    התובעת אומנם לא שילמה לתובעים דמי שכירות עבור החודש האחרון אך אין בכך כדי להכהות מזכותה לקבלת פיצוי ממשי בשל התנהלות הנתבעים אשר במטרה להונות וליצור מצגים כוזבים כלפי עיריית פתח תקווה רמסו את כל זכויות התובעת כבת אנוש והפכו את חיה כשוכרת בחודש האחרון לגיהינום של ממש ובשל כך אף גרמו לה לנזקים ממוניים כבדים לרבות ביטול נופש שתכננה עם בנה ואבדן כספי הנופש מלבד הצורך שהתעורר לאכול מחוץ לבית בהעדר כיור למטבח שפורק על ידי הנתבעים ללא הסכמת התובעת. 

32.    לאור האמור לעיל, התובעת אומדת את נזקיה בגין צער סבל ומפקח נפש אשר היו מנת חלקה ומנת חלקו של בנה הקטין במשך חודש ימים בשל פרוק דלת כניסה ופירוק המטבח אשר גרמו לפלישה חוזרת ונשנית של הנתבעים לדירתה אשר מנע ממנה אפילו להתקלח בחופשיות ולהתלבש וגרמו לה לנזק ממוני של אכילה במסעדות מחוץ לבית וכן לביטול נופש שהוזמן מראש ואובדן כספי ההזמנה, בסך של 37,900 ₪ לרבות הוצאות לעו"ד בגין משלוח מכתב התראה לנתבעים והכנת כתב התביעה. סכום זה בקיזוז הסך של 3,300 ₪ שלא שולם עבור דמי שכירות לחודש האחרון עומד על סך של 34,600 ₪ שזה סכם התביעה. צילום חשבוניות בגין שכ"ט ששילמה התובעת לעו"ד מצ"ב לכתב התביעה ומסומן נספח ט'. 

33.    סכום התביעה הוא בהחלט על הצד הנמוך בהתחשב בהתנהגותם הנפשעת של  הנתבעים כמפורט בכתב התביעה, לנזק הממוני ולמפח  הנפש האדיר שגרמו לתובעת על לא עוול בכפה. יודגש כי התובעת הייתה שוכרת למופת במשך שנים שקדמו לאירועים נשוא כתב התביעה והקפידה לשלם דמי שכירות במועד ולכן לא עמדה לנתבעים כל עילה להפרה כה בוטה של הסכם השכירות. 

34.    לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית לדון בתביעה לנוכח מקום ההתקשרות בין הצדדים או מקום מגורי הנתבעים. התובעת לא הגישה בשנה האחרונה יותר מ5 תביעות בבית משפט נכבד זה. 

35.    אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם לשלם לתובעת את סכום התביעה.

                                                                                                             _________________

                                                                                                                       התובעת