דוגמא לבקשת רשות להתגונן

בבית משפט שלום                                                                                                                                                                  תא”ק 22XXXX-XX-12
ב נ ת נ י ה

המבקשת:                     ע’  בע”מ ח.פ
(הנתבעת)                      מרח’ מודיעין 5, לוד 71201.

                                    ע”י ב”כ עוה”ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב
                                    מרח’ מוטה גור 9, ת.ד 10450 פתח תקווה 49003.
                                    טל: 03-9309677 פקס: 03-9309674

-נגד-

המשיבה:                      פלאפון תקשורת בע”מ ח.פ 51-1076572
(התובעת)                      מרח’ רבין 33, גבעתיים 53483.

                                    ע”י ב”כ עוה”ד יונתן סונדרס ואח’
                                    מרח’ גיבורי ישראל 7, אזה”ת פולג, נתניה.
                                    טל: 09-8357555 פקס: 09-8655454

בקשת רשות להתגונן דוגמא

א.     הקדמה:

מקורו של תיק זה וכל השתלשלות העניינים בו נובעת ממעשה מרמה של ממש, בו נקטה המשיבה  כלפי המבקשת, בכך שפיתתה אותה במצגי שווא, באמצעות סוכניה, להתקשר עמה בהסכם על בסיס תנאים שהיו אמורים להוזיל משמעותית את חשבונות הטלפון של המבקשת, בה בשעה שלאחר שהמשיבה באה על סיפוקה וגררה את המבקשת לחתום על ההסכם, לא קיימה שום פרט מהתחייבויותיה, תוך שהיא מסבה למבקשת נזקים כבדים. הלכה למעשה, שהחייבת האמיתית בתיק זה הינה המשיבה, אשר בשל הפרותיה הבוטות אחר הסכם ההתקשרות נותרה חייבת למבקשת כספים רבים, כפי שיפורט עוד בהודעת הקיזוז שלהלן.

ב.     ואלו נימוקי בקשת הרשות להתגונן בהרחבה:

        טענת קיזוז

1.     המבקשת הינה חברה העוסקת בייבוא ושיווק של אביזרי אופנה וסידקית (להלן: “המבקשת” ו/או “החברה”).

2.     המבקשת הינה חברה ותיקה, אשר הוקמה לפני למעלה מ 21 שנה וכיום מעסיקה כ 57 עובדים, אשר באמצעותם משרתת מאות אלפי לקוחות ברחבי הארץ. 

3.     עד לחודש יולי 2011 החברה עבדה עם חברת התקשורת “פרטנר תקשורת”, כאשר חברה זו סיפקה את שרותי הטלפון הניידים, לרבות שרותי מסופונים לביצוע הזמנות.
4.     במהלך חודש יולי 2011 פנו נציגי המשיבה, חברת פלאפון תקשורת בע”מ, למבקשת וביקשו בדחיפות לתאם פגישה עם חשב החברה, מר אריק שמואל, ועם בעל המניות בה, מר א’.

5.     ואכן, בעקבות פניה זו, הגיעו למשרדי המבקשת שני נציגי מכירות, שהזדהו כמנהלת מכירות בשם שני וכן ונציג בשם אוהד, מטעמה של חברת פלאפון תקשורת בע”מ (להלן: “המשיבה“).

6.     במסגרת פגישה זו, אשר התקיימה ביום 02.07.11, בדקו נציגי המשיבה את כל חשבוניות התשלום של חברת “פרטנר תקשורת” בקפידה ולאחר ניתוח מדוקדק שנעשה על ידם, טענו “במתק שפתיים”, כי החיוב החודשי שהמבקשת מקבלת מחברת פרטנר תקשורת הוא מופרז.

7.     נציגי המשיבה טענו באסרטיביות כי חברתם נכונה להציע למבקשת תשלום חודשי על סך 3,786 ₪ לחודש ובקיזוז זיכוי “נוהל זיקה” כהגדרתם על סך של 1,286 ₪ יעמוד החשבון החודשי השוטף של המבקשת על סך של לא יותר מ 2,500 ₪ בלבד כולל מע”מ.

8.     עוד יצוין כי  הפגישה הראשונה שנערכה בין נציגי המבקשת לבין נציגי המשיבה, ארכה למעלה מ 4 שעות, משעה 17:00 ועד לשעה 22:00 עובדה אשר נטעה בלב מנהל המבקשת את התחושה שמדובר בנציגים רציניים ומוסמכים מטעמה של המשיבה.

9.     בהמשך לאותה פגישה, תואמו מפגשים נוספים, במסגרתם שהו נציגי המשיבה במשרדי החברה של המבקשת במשך מספר ימים לפרקי זמן שונים של מספר שעות בכל פעם, על מנת לבצע לטענתם את כל ההתאמות הדרושות, על מנת שהחיובים יותאמו להבטחות שלהם שהחשבון הכללי של כלל מכשירי הטלפון של עובדי המבקשת לא יעלה בסופו של יום על 2,500 ש”ח לחודש כולל מע”מ!

10.    על מנת שלא לחרוג ממסגרת 2,500 ש”ח לחודש במאומה, דרש מר אלי עזר, בעל מניותיה של המבקשת, מנציגי המשיבה לבצע במסגרת התחשיב תרחיש קיצון ב 20 אחוז מעל היקף הצריכה הממוצע בפועל של  מכשירי הטלפון של המבקשת שעלה מהחשבונות של חברת התקשורת הקודמת.

11.    בהתאם לכך, ערכו נציגי המשיבה בדיקה מדוקדקת נוספת אשר בעקבותיה שבו והבטיחו כי לאחר שעשו את כל ההתאמות הנדרשות בטרם ההתקשרות בדבר ניוד 34 מכשירי טלפון לחברתם  לא תתכן כלל  חריגה ממסגרת התשלום  של 2,500 ₪ לחודש עובר כלל המכשירים!

12.    ואכן, במסגרת ההצעה הובטחו למבקשת מחירים ותנאים “ללא תחרות”, שכללו בין היתר:

א.     חבילת דקות מקסימאלית שתמנע חריגות גלישה, בעלות שלא תעלה על 2,500 ₪ לחודש.
ב.     זיכוי בגין מעבר מחברה מתחרה. לפי 400 ₪ החזר כספי למכשיר X 34 מכשירים.
ג.      החלפת מכשיר “סמסונג גלקסי”, שלא נתמך טכנית בחברת המשיבה למכשיר איפון 4 ללא חיוב!
ד.     תמיכה במכשירי “אסוס” (מסופונים) של החברה המתחרה, לשידור הזמנות.
ה.     מטענים לרכב ללא חיוב.

13.    ויודגש, כי על מנת שלא לחרוג מעלות חודשית של 2,500 ₪ כולל מע”מ, המבקשת חתמה כעצת סוכני המשיבה על טופס חסימת גלישה באינטרנט, למניעת חיובים בגין שירותי ספק תוכן חיצוני, שירותי GSP, מניעת הורדת תוכנות, משחקים וכיו”ב.

14.    נציגי המבקשת לא הסתפקו בהבטחות שניתנו בעל פה לגבי גובה החשבונות השוטפים של כלל מכשירי החברה לאחר המעבר למשיבה ואף ביקשו להעלות את ההצעה על כתב.

15.    בהתאם לכך, ערכו שני ואוהד, נציגי המשיבה, תחשיב מטעמה של המשיבה, לפי חלוקה של מכשירים ובהתאם לכך הראו לנציגי המבקשת כי עלות החשבון החודשי לאחר זיכוי “נוהל זיקה”,  אכן לא יעלה על הסך של 2,500 ₪ כולל מע”מ לחודש.

        צילום פרוט של מספרי המכשירים, סוג החבילה אותו הבטיחה המשיבה לתת לחברה, סך הכל הסכום לחיוב בניקוי “נוהל זיקה”, מצ”ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ומסומן נספח א’.

16.    ויודגש, כי את כל התחשיב המודפס שרושם את עלות כלל המכשירים הצפויה ערכו נציגי המשיבה בכבודם ובעצמם, אוהד ושני,  אותו הגישו למבקשת, אך על מנת לפתותה לחתום על הסכם ההתקשרות!

17.    אך ורק בשל מצגי המשיבה באמצעות סוכניה, שפיתו את המבקשת לעבור מחברת “פרטנר תקשורת” לחברת “פלאפון”, נאותה המבקשת לסיים את ההתקשרות עם החברה המתחרה  ולעבור לעבוד עם המשיבה.

18.    דא עקא, שלצערה של המבקשת, שום דבר ממה שהובטח לה על ידי נציגי המשיבה לא קוים בפועל והמשיבה הוליכה את המבקשת שולל. במה דברים אמורים?

19.    כבר בסמוך לאחר  התחברותה של המבקשת למכשירי הטלפון של המשיבה, נתקלה היא במספר רב של תקלות, שבאו לידי ביטוי בחיובים שגויים, אי מתן החזר בגין דמי מעבר שהובטח לחברתם וכן חיובים שגויים בגין שירותים שבוטלו והיו אמורים להיחסם, אך לא בוטלו ונחסמו כלל.

20.    באותה העת, המבקשת סברה לתומה כי יש לה התנהלות מול חברה רצינית וכי כל “התקלות” האלה נובעות מטעיות אנוש אשר תתוקנה מייד, לאחר פנייתם הראשונה. למרבה הצער  שום תקלה לא תוקנה.

21.    המשיבה הוליכה את המבקשת למסע תלאות וייסורים מייגע שבא לידי ביטוי בכך שבחודשים הראשונים נאלצו נציגי  המבקשת לנהל מאות שיחות טלפון עם נציגי המשיבה, אשר עניינם ונושאם האחד והיחיד היה אי כיבוד התחייבויות חברת פלאפון כלפי המבקשת, לגבי תנאי ההסכם והתקשרות!

22.    תחילה, עיקר שיחות הטלפון התמקדו בשיחות טלפוניות שנוהלו עם גב’ שני ומר אוהד, שמולם נחתמו הסכמי ההתקשרות. המבקשת סברה לתומה כי הסוכנים אשר הבטיחו ויצרו מצגים בפניה הם אלו שידאגו להעמיד את המשיבה על טעויותיה.

23.    יחד עם זאת, בשלב מאוחר יותר ולאחר שלא התקבל מענה הולם לפניותיה, ביקשה המבקשת לשוחח עם דרג ניהולי גבוהה יותר.

24.    בהתאם לכך נוהלו שיחות טלפוניות עם מנהל המשיבה, בשם יעקב, אשר שב והבטיח שכל הליקויים יתוקנו בהקדם האפשרי. ויודגש כי נציגי המשיבה לא הכחישו בשום שלב את הבטחותיה של המשיבה באמצעות סוכניה ולא העלו את הטענה כי סוכניה חרגו כביכול מהרשאתה.

25.    משלא הועילה גם פניה זו, פנה ביום 23.10.11 חשב המבקשת, מר אריק שמואל, אל המשיבה במייל מפורט מטעמה, לאחר שפניות טלפוניות קודמות לא נענו. במכתב שנשלח אל המשיבה מאותו היום נרשם בזו הלשון:

“יוסף שלום. על פי הסכם ראשוני סוכם שגובה החשבונית לא יעלה על 2,500 ₪ כולל מע”מ, בהתאם לחבילות שנקבעו לכל נייד וצריכתו הוא, כפי שנעשה מול נציגי המכירות. בפועל אנו מקבלים חשבוניות מזה כחודשיים בסכומים של כ 7000 ₪ – 8,000 ₪. לא יתכן שתחייבו אותנו בכל סכום העולה על רוחכם לאחר קבלת אמצעי התשלום מאתנו. בעקבות חיובים שגויים אלו נבקשכם לא להגיש את החיוב האחרון שהופק ב- 01/10/11 ולהימנע  מחיוב חשבוננו החודש עד לתיקון השגיאות. הובטח לנו מיעקב, מנהל המכירות של נציגי המכירות לזכותנו בכל החיובים השגויים היה ונחויב החודש בגין חשבונית לתקופה 02.09.10 – 01.10.11 בכרטיס האשראי נפסיק את התקשרותנו עמכם לאלתר. נ.ב לצורך המשך התקשרותנו זו נבקשכם להעביר אלינו טפסי הוראת קבע לחיוב על מנת להחליף את אמצעי התשלום הנוכחי עקב שימוש בלתי ראוי ובניגוד להסכם. כמו כן, אנו רואים בחומרה רבה את הנתק החל בין מחלקת המכירות שלכם לבין מחלקת השרות בכל הקשור למתן שירותים והבטחות מכירה.
        להתייחסותכם הרצינית אודה. אריק שמואל , חשב עידן אביזרי אופנה בע”מ.”

        צילום המייל שנשלח על ידי חשב המבקשת מר אריק שמואל אל המשיבה מיום 23.10.11 מצ”ב לבקשה זו ומסומן נספח ב’.

26.    כמובן שגם מייל זה כמו עשרות מיילים נוספים שנשלחו אליה, לא גרמו למשיבה לתקן את הפרותיה הבוטות והיסודיות, שהיוו למעשה תנאי בסיסי להתקשרות של המבקשת עמה.

27.    לאחר שהתברר למבקשת שגם הבטחותיו של מר יעקב התבררו כהבטחות סרק, התקיימה פגישה נוספת במהלך חודש נובמבר 2011 עם מנהל נוסף של המשיבה בשם רונן קרבציק, אשר הגיע למשרדי המבקשת בלוד.

28.    בתום הפגישה, הוציא מר רונן קרבציק סיכום פגישת עבודה מטעמה של המשיבה, במסגרתו שב והבטיח שהליקויים יתוקנו.

        צילום סיכום פגישת העבודה שנערך על ידי נציג המשיבה ומנהל תיק לקוחות בחטיבה עסקית  מטעמה מצ”ב לבקשה זו ומסומן נספח ג’.

29.    כעולה ממסמך הסיכום שנכתב על ידי נציג המשיבה בעצמה ומנהל תיק לקוחותיה העסקיים, המחיר שהובטח למבקשת לא בא לידי ביטוי בחשבוניות מכיוון שהמשיבה לא עדכנה במערכות המיחשוביות שלה את החבילות המתאימות וזאת למרות ששלושה ימים לפני החתימה על הסכם ההתקשרות, נכחו נציגי המשיבה, שני ואהד, כמעט שני ימי עבודה רצופים בעסקה של המבקשת וביום לפני החתימה עד 22:30 בלילה וזאת אך ורק על מנת שהמבקשת תקבל את המחיר האופטימלי, שהובטח לה.

30.    עוד עולה ממסמך המשיבה (נספח ב’ לבקשה) שמהווה אף הודעת בעל דין מטעמה בהפרת הסכם ההתקשרות כי החזרי הקנסות בגין עלות המעבר למשיבה מחברת “פרטנר תקשורת” לא כובדו כלל מטעמה גם 5 חודשים לאחר מועד ההתקשרות!!!

31.    כמו כן, ניכרת הודאתה של המשיבה במסמך סיכום הפגישה כי שבניגוד למוסכם ולמה שהתבקש ממנה בפועל, היא לא חסמה את מכשירי הטלפון של המבקשת מפני קבלת שירותים נלווים שלא היו נחוצים לה כלל והיא ביקשה לחסום את אותם שירותים עוד במעמד ההתקשרות.

32.    לאחר הפגישה ולמרות ההבטחות החוזרות של מר רונן קרבציק, לא תוקנו ההפרות כלל.

33.    גם עשרות מיילים שנשלחו לנציגי המשיבה, לאחר הפגישה, לא גרמו למשיבה לתקן את כל ההפרות של הסכם ההתקשרות עם המבקשת.

34.    בנסיבות החד משמעיות אלו, נאלץ נציג המקשת, אריק, לשלוח למשיבה מייל נוסף מיום 26.12.11 ולהתריע במשיבה כי ככל וההפרות לא יתוקנו לאלתר, תאלץ המבקשת לסיים את התקשרותה עם המשיבה ואף להגיש כנגדה תביעה. כך נרשם במפורש במייל שנשלח למשיבה:

        “התראה אחרונה וסופית לפני ניוד ומעבר לחברה מתחרה. רונן שלום, לצערנו, למרות כל ההבטחות שחשבוננו מזוכה בגובה 10,000 ₪ כנגד קיזוז חוב 11/2011 ויתרת זכות ע”ס 2,334.44 שתקוזז כנגד חשבונית 12/2011 לא בוצע שום קיזוז. לתדהמתנו קיבלנו היום חיוב נוסף בהוראת הקבע ע”ס 8,635.32 ₪. הוראת הקבע שחויבה הוחזרה על-ידנו בגלל החיוב השגוי. לידיעתך, סכום הזיכוי בגין היציאה לפי ההסכם הינו 400 ₪ למכשיר (לא כולל מע”מ) כפול 34 מכשירים = הסכום לזיכוי כולל מע”מ צריך להיות 15,776 ₪. כמו כן, בהתאם לשיחה עם יוסף, נוהל הזיקה לא עודכן רטרו כלל. בנוסף, הזיכוי בוצע רק מחודש 12/2011. במידה וכל הליקויים לא יתוקנו, כולל ביצוע הזיכויים בפועל, עד לסוף שבוע זה, נצטרך לצערנו, להתנתק מכם ולתבוע בגיו כל החיובים השגויים. להתייחסותך אודה. אריק עידן בע”מ”             צילום המייל שנשלח על ידי נציג המבקשת אל המשיבה מיום 26.12.11 מצ”ב לבקשה זו ומסומן נספח ד’.

35.    למרבה הצער, גם לאחר קבלת פניית המבקשת מיום 26.12.11 בחרה המשיבה להתנער באופן טוטאלי מכל התחייבויותיה והבטחותיה למבקשת.

36.    ביום 11.01.12, ולאחר שההפרות לא תוקנו על ידי המשיבה, שלחה המבקשת מכתב למשיבה במסגרתו שבה והדגישה בפניה כי למרות ההבטחות כל ההפרות לא תוקנו במהלך כל החודשים מיום ההתקשרות, ובנסיבות אלו, ביקשה המבקשת למסור לה כתובת להחזרת המכשירים שקיבלה מהמשיבה במסגרת ההתקשרות.

        צילום מכתבה של המבקשת אל המשיבה מיום 11.01.12 מצ”ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ומסומן נספח ה’.

37.    במקום להשיב עניינית למכתבה של המבקשת מיום 11.01.12, לא התביישה המשיבה לנהל עם המבקשת “דו שיח של חרשים” תוך התעלמות טוטאלית מטענות המבקשת, ולשלוח למבקשת באמצעות ב”כ מכתב “התראה בטרם הגשת תביעה” מיום 28.02.12.

        צילום מכתבה של המשיבה אל המבקשת מיום 28.02.12 מצ”ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ומסומן נספח ו’.

38.    בנסיבות אלו, לא נותר למבקשת אלה להפנות את ב”כ המשיבה במכתב תשובתה מיום 11.04.12 למכתבה, אשר נשלח למשיבה עוד ביום 11.01.12.

39.    כך נרשם במפורש במכתב תשובתה של המבקשת למכתבו של ב”כ המשיבה מיום 11.04.12:

        “בהמשך למכתבכם מיום 28.02.12 מצ”ב מכתבנו לחברת פלאפון מיום 11/01/12 המדבר בעד עצמו. כעולה ממכתבנו זה, חברת פלאפון הפרה בצורה בוטה ויסודית את הסכם ההתקשרות בכך שבין היתר גבתה מחברתנו כספים מעבר להסכם וממשיכה לעשות כן גם לאחר שפנינו אליה מספר פעמים רב בבקשה לתקן את ההפרות.

        בנסיבות אלה, נאלצה חברתנו לבטל את ההסכם ולהתקשר עם חברה אחרת כאשר במקביל פנינו מספר פעמים רב אל חברת פלאפון בדרישה לתקן את ההפרות.

        חברת פלאפון עדיין נותרה חייבת לחברתנו כספים רבים בשל הגשת בשל הגשת הוראות קבע שגויות שחרגו מהרשאתנו ומההסכם. דבר שגובל בהונאה ומרמה של ממש. כמו כן, נגרמו לחברתנו נזקים נוספים המפורטים במכתבנו מיום 11/01/12……”

        צילום מכתבה של המבקשת אל המשיבה מיום 11.04.12 מצ”ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ומסומן נספח ז’.

40.    בנסיבות אלו, לא התביישה המשיבה לזעוק את זעקת “הקוזק הנגזל” ולהגיש כנגד המבקשת את תביעתה החצופה וההזויה, המתעלמת לחלוטין מהסכם ההתקשרות שנערך בין הצדדים, תוך שהיא מתעלמת כליל מהפרותיה הבוטות והיסודיות אחר ההסכם ההתקשרות.

41.    לאור האמור לעיל, תטען המבקשת כי יש לדחות את תביעת המשיבה וכי שבהתחשבנות הכללית בין הצדדים, לא רק שהמבקשת לא חייבת מאום למשיבה, אלא שעל המשיבה לזכותה בגין כל ההפרות והנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהתנהלות המשיבה, כמפורט להלן.

42.    מבלי לגרוע מטענת המבקשת לדחיית התביעה לגופה, מהטעמים אשר פורטו היטב בבקשת רשות להתגונן לעיל, טוענת המבקשת שכנגד כל סכום חוב לו טוענת המשיבה בכתב תביעתה זה (ככל שחוב כזה בכלל קיים) עומדת למבקשת טענת קיזוז בסך של  81,977 ₪, כמפורט להלן:

        קיזוז הסכומים שגבתה המשיבה מהמבקשת ביתר ובניגוד מוחלט למצגיה

43.    ממסכת המצגים וההתכתבויות שפורטו לעיל, אין ספק המשיבה הפרה את הסכם ההתקשרות שנערך בין הצדדים, הפרה בוטה ויסודית אשר בעטיה נגרמו למבקשת נזקים כספיים כבדים לרבות , בזבוז שעות עבודה של מנהליה וכן עוגמת נפש רבה.

44.    על פי מסמכי המשיבה שצורפו כנספחים לבקשה זו ועל פי תחשיביה ומצגיה , הובטח למבקשת כי לאחר זיכוי “נוהל זיקה” תעמוד החשבונית החודשית של המבקשת על הסך של 2,500 ₪ כולל מע”מ.

45.    בפועל, במהלך כל החודשים מיום ההתקשרות, חויבה המבקשת בסכומים גבוהים בהרבה מהסכומים אותם היתה אמורה לשלם למשיבה, כך שבגין רכיב זה חייבת המשיבה להשיב למבקשת את הסך של 21,763 ₪ לפי הפרוט הבא:

א.     סך של 4,835 ₪  זיכוי בגין חשבונית חודש אוגוסט 2011 שקיבלה המבקשת על סך של 7,335 ₪  במקום 2,500 ₪ כפי שהובטח על ידי נציגי המכירות של המשיבה לאחר התאמת החבילות שהיו אמורות להבטיח מניעת חריגות בגובה השימוש.

ב.     סך של 5,453 ₪ זיכוי בגין חשבונית חודש ספטמבר 2011 שקיבלה המבקשת על סך של 7,953 ₪  במקום 2,500 ₪ כפי שהובטח על ידי נציגי המכירות של המשיבה.

ג.      סך של 5,338 ₪  זיכוי בגין חשבונית חודש אוקטובר2011 שקיבלה המבקשת על סך של 7,838 ₪  במקום 2,500 ₪ כפי שהובטח על ידי נציגי המכירות של המשיבה.

ד.     סך של 6,135 ₪  זיכוי בגין חשבונית חודש נובמבר 2011 שקיבלה המבקשת על סך של 8,635 ₪  במקום 2,500 ₪ כפי שהובטח על ידי נציגי המכירות של המשיבה.
        צילום חשבוניות בגין חודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר ונובמבר מצ”ב לבקשה זו ומסומן       נספח ח’.

נזקי המבקשת בגין אי חסימת המכשירים מגלישה ושירותים נלווים

46.    במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות ביקשה המבקשת לחסום באופן טוטאלי 28 מכשירים מתוך 34 מכשירים שסופקו משירותי גלישה באינטרנט וכן מכל יתר השירותים הנלווים מול ספקי תוכן חיצוניים, כך שרק מספר מוגבל של עובדים ישתמשו בשירותים אלו. וכך אף הובטח לה. לפיכך למעט מספרי הטלפון הבאים דרשה המבקשת לחסום מכל שרותי תוכן מלבד שיחה את שאר 28 המכשירים. להלן 6 מספרי הטלפון הניידים, שלגביהם לא ביקשה המבקשת לחסום את שרותי התוכן: 054-6669073, 054-6669074, 054-6669075, 054-6669077, 054-6669099                    ו 054-6669068.

47.    בפועל, המשיבה לא חסמה אף מכשיר משירותי האינטרנט ושרותי התוכן הנוספים, דבר אשר גרם לשימוש באינטרנט ללא חבילות גלישה מתאימות במחירים גבוהים במיוחד  וכן לשימוש והורדות מחברות חיצוניות, אשר היו אמורים להיות חסומים ובלתי ניתנים לשימוש והורדה לגבי 28 מכשירי טלפון ניידים.

48.    בגין אי חסימת השירותים האמורים, נגרמו למבקשת נזקים והוצאות בסך כולל של  1,188 ₪ אותם חייבת המשיבה להשיב לה.

        צילום אסמכתא בדבר חיובים משתנים שחייבה המשיבה שלא כדין את המבקשת מצ”ב לבקשה זו ומסומן נספח ט’

טענת קיזוז בגין אי החזרי קנסות יציאה מהחברה המתחרה

49.    בטרם החתימה על הסכם ההתקשרות הוסכם בין המבקשת לבין המשיבה כי המבקשת תזוכה על ידי המשיבה בסכום של 400 ₪ + מע”מ לכל אחד מ 34 המכשירים שלה בגין קנסות דמי יציאה שהוטלו עליה בגין דמי יציאה מחברה מתחרה כעולה בברור מנספח א’ לבקשה זו. בנסיבות אלו, הייתה אמורה המבקשת לקבל מהמשיבה החזר כספי בסך של 15,776 ₪ כולל מע”מ. (400 ₪ + מע”מ X 34 מכשירים)

50.    בפועל, ורק לאחר פניותיה הרבות של המבקשת אל המשיבה, קיבלה המבקשת מהמשיבה זיכוי חלקי בסך של 6,750 ₪ בלבד, במקום הסך של 15,776 ₪, אותו התחייבה המשיבה להשיב למבקשת.

51.    בנסיבות אלה, חייבת המשיבה להשיב למבקשת את היתרה בסך של 9,026 ₪.

        קיזוז נזקי המבקשת בשל שעות עבודה שנאלצו עובדיה להקדיש בטיפול בהפרת הסכם

52.    בטרם ההתקשרות הקדיש מנכ”ל המבקשת מר א’  כ20 שעות עבודה מזמנו במטרה למנוע תקלות אפשריות בניוד מספרי הטלפון למשיבה.

53.    למרבה הצער כל שעות העבודה האלה ירדו לטמיון עת נאלץ מנכ”ל המבקשת להקדיש כ20 שעות עבודה נוספות מצטברות בניסיון סרק לתקן את הפרותיה הבוטות של המשיבה אחר הסכם ההתקשרות.  עלות שעת עבודתו של מנכ”ל המבקשת אשר הינו גם רו”ח במקצועו נאמד בסך של 500 ₪ לשעה.

54.    בנסיבות אלו, טוענת המבקשת כי עומדת לה טענת קיזוז כנגד סכום התביעה בסך של 20,000לפי (500 ש”ח  X 40 שעות עבודה. בגין שעות עבודת המנכ”ל שהוקדשו לצורך כך.

55.    גם חשב המבקשת, מר אריק שמואל נאלץ להקדיש כ 80 שעות עבודה במצטבר מזמנו בגין טיפול במיילים וניהול מאות שיחות טלפון למשיבה שעניינם היה ניסיון לביצוע התאמות של מסופונים, ועמידה בקיום התחייבויות המשיבה שלא כובדו. עלות שעת עבודתו של מר אריק שמואל למבקשת הינה כ 100 ₪ לשעת עבודה.

56.    לאור האמור לעיל, טוענת המבקשת כי כנגד סכום התביעה, המוכחש כשלעצמו עומדת לה טענת קיזוז של 8,000 ₪ בגין עלות הזמן שהקדיש לעניין זה מר אריק שמואל.( לפי 100 ₪ לשעה X 80 שעות עבודה).

        נזקי המבקשת בשל ניתוק פתאומי שבוצע בזדון ביום 07.12.11 ללא הודעה מוקדמת

57.    ביום רביעי 07.12.11 בשעה 10:49 בוצעה באופן פתאומי וללא הודעה מוקדמת חסימה של כל מספרי הטלפון של חברת המבקשת, לרבות חסימה טוטאלית של כל המסופונים שמשדרים הזמנות של מוצרים.

58.    הניתוק בוצע על מנת להפעיל לחץ לא הוגן על המבקשת להענות לגחמות המשיבה לשלם תחת סחיטה של ממש סכומי חיובים מופרזים בניגוד לסיכום המוקדם שהיה עימה.

59.    כתוצאה מכך, במשך כ 3 שעות הופסקה למעשה כל פעילותה של החברה, לרבות 34 מעובדיה.

60.    בשל ניתוק מספרי הטלפון הלא מוצדק של 34 מספרים למשך 3 שעות, נאלצו עובדי החברה להישאר אותו יום שעות נוספות, דבר שהיה כרוך עבור המבקשת בתשלום מיותר של כ 2,000 ₪ בגין שעות נוספות עבור עובדיה. לחברה נגרם נזק של פגיעה קשה במוניטין מול אלפי לקוחותיה השונים, אשר היו המומים מאובדן אמצעי הקשר עם החברה. בו בעת נפוצו שמועות כאילו החברה קרסה. המבקשת אומדת את הנזק שנגרם לה כתוצאה מהשעות הנוספות ופגיעה במוניטין ואף בגין צער סבל ועגמת נפש שהיו מנת חלקם של האורגנים שלה בסך של  22,000 ₪.

61.    לאור כל האמור לעיל, טוענת המבקשת כי מכל סכום חוב לו טוענת המשיבה, (המוכחש) זכאית היא לקזז את נזקיה הממוניים  בסכום של 81,977 ₪, כמפורט לעיל.

        טענות המבקשת כנגד דרישת המשיבה לחייבה בגין עלות מכשירים וציוד

62.    להשלמת התמונה העגומה ובבחינת הרצחת וגם ירשת? דורשת המשיבה מתוך הסך של 60,422 ₪ של תביעתה את הסך של 46,043 ₪ בגין עלות מכשירים ודיבוריות.

63.    המבקשת טוענת לעניין זה כי אין לחייבה במאום שכן המשיבה הפרה בצורה בוטה את תנאי ההסכם שהוו תנאי להתקשרות כמפורט בבקשה זו ובנסיבות אלו, אין על המבקשת לשלם עבור ציוד ומכשירים שאין לה שום שימוש בהן כלל.

64.    יתרה מכך, כבר במועד המעבר מהמשיבה דרש מנהלה ובעל מניותיה של המבקשת מהמשיבה להשיב לה את כל המכשירים והציוד. מנהל המשיבה לא הסתפק בפניה טלפונית ואף הגיע בעצמו לנקודת השרות של המשיבה בעיר לוד במהלך סוף חודש דצמבר 2011 כאשר הביא עמו שתי שקים עם 8 דיבוריות לרכב מפורקות וכן עם כל המכשירים שסופקו לו על ידי המשיבה.

65.    אף על פי כן, נציגי המשיבה מיאנו לקבל חזרה את הציוד והמכשירים בטענה תמוהה כי קיבלו הוראות מגבוה משלא לקבל אותם חזרה. בכך טוענת המבקשת שהמשיבה לא מילאה אחר חובת הקטנת הנזק המוטלת עליה מכח דיני החוזים.

66.    בעקבות כך שלחה המבקשת למשיבה מכתב מיום 11.01.12 שכותרתו הפרת חוזה וחיובי יתר בניגוד להסכמים –שצורף כנספח ה’, כאשר במכתבה זה הדגישה במפורש כי ללא כל קשר לטענותיה הכספיות בגין הפרות המשיבה אחר ההסכם היא מבקשת למסור לה כתובת להשבת המכשירים שהתקבלו במסגרת העסקה וכי במידה ולא תקבל כתובת למשלוח תראה  בזאת זלזול לפנייתה .
67.    המשיבה נאמנה לדרכה לזלזל לא טרחה כלל להשיב עניינית למכתבה זה של המבקשת.

68.    המבקשת עוד טוענת כי בנסיבות העניין המשיבה אינה יכולה להתעשר על גבה של המבקשת בדרישה חצופה לתשלום עלות המכשירים שכן עלות זו בו היא מנסה לחייב את המבקשת אינה העלות בה היא רוכשת את המכשירים בפועל. מאחר והמשיבה הפרה את הסכם ההתקשרות עם המבקשת היא אינה יכולה לגרוף רווח כתוצאה מהפרה זו אחרת תהיה זו הפרה יעילה אשר תיתן למעשה שכר ותעודד את המשיבה להפר את חוזיה והתקשרויותיה גם עם לקוחות פוטנציאלים נוספים.

69.    לפיכך, המבקשת סבורה שמדיניות משפטית רואיה מחייבת שלא לחייב את המבקשת מלשלם למשיבה כלל עבור הציוד אשר ממילא שוכב אצל המבקשת כאבן שאין לה הופכין והוא חסר כל ערך עבורה בשל הפרות המשיבה את ההסכם.

70.    על כל פנים, המבקשת שבה ומדגישה כי גם כיום היא מוכנה להשיב למשיבה את מלוא הציוד והמכשירים וכי היא סבורה שעל בית משפט לחייב את המשיבה ליטול אותם מהמבקשת ולקזז בספרי הנהלת חשבונותיה את מלוא החיוב בגינם שנובעת אך בשל הפרות המשיבה אחר הסכם ההתקשרות.

71.    זאת ועוד, במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות טענו נציגי המשיבה בפני המבקשת כי מכשיריה מחברה מתחרה אינם מתאימים לשימוש אצל המשיבה וכי המכשירים יוחלפו על ידה, תוך שהמשיבה תזוכה על החלפת המכשירים.

72.    בפועל, הזיכוי כאמור לא נעשה על ידי המשיבה מעולם. יתרה מכך, המשיבה הגדילה לעשות, כאשר שלחה למבקשת מכשירי דיבוריות לרכבים, אשר לא הוזמנו על ידי המבקשת כלל, אך המבקשת חויבה בגין אותם המכשירים, מבלי שהיה לה כל צורך בהם ומבלי שחתמה על טפסי ההזמנה של אותם המכשירים. גם מנימוק זה טוענת המבקשת כי אין לחייבה כלל בגין עלות המכשירים.

טענות המבקשת כנגד דרישת המשיבה לחייבה בגין קנס דמי יציאה

73.    גם דרישת המשיבה , כפי שהיא צפה ועולה מכתב תביעתה בגין חיוב עבור קנס דמי יציאה היא חוצפה שאין כדוגמתה . המשיבה דורשת סך של 4,827.95 ₪ בגין סעיף דמי יציאה בה בשעה שבנסיבות העניין, סבורה המבקשת ששומה על בית משפט לחייבה בפיצויים עונשיים בגין זלזול והתעלמות טוטאלית במבקשת אשר יודעים היטב מי הפר את הסכם ההתקשרות ועל מי אמורים להיות מוטלים הקנסות.

74.    עוד טוענת המבקשת כי אין מקום לחייבה בגין חשבונית חודש דצמבר 2011 על סך של 7,342 ₪ מעבר לסך של 2,500 ₪ אשר גם לגביה הועלתה בבקשה זו טענת קיזוז מפורטת העולה עליה בעשרות מונים.

        תנאים מקפחים בהסכם אחיד

75.    המבקשת תטען כי ההסכם שנחתם עם המשיבה הינו חוזה אחיד המשמש את המשיבה כפורמט לחוזים רבים בינה לבין אנשים בלתי מסוימים אשר יתקשרו איתה בחוזה זה וכי בהסכם זה תניות וסעיפים מקפחים רבים דוגמת סעיפים 2(ב), 8, 10, 11 ,12 ו 13 להסכם אותם עותרת המבקשת מבית משפט לבטלם, כפי שיפורט להלן.

76.   המונח “חוזה אחיד” מוגדר בסעיף 2 לחוק החוזים האחידים, התשמ”ג – 1982 (להלן: “החוק“) בזו הלשון: “נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם.”

77.   סעיף 3 לחוק קובע: “בית המשפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק זה, תנאי בחוזה אחיד שיש בו – בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות – משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות (להלן – תנאי מקפח).”

78.   סעיף 19 לחוק מסמיך את בית המשפט לבטל או לשנות תנאי מתנאיו של חוזה אחיד אשר עונה להגדרת “תנאי מקפח”:

        “(א) מצא בית משפט, בהליך שבין ספק ולקוח, שתנאי הוא מקפח יבטל את התנאי בחוזה שביניהם או ישנה אותו במידה הנדרשת כדי לבטל את הקיפוח.
(ב) בהשתמשו בסמכותו לפי סעיף קטן (א) יתחשב בית המשפט במכלול תנאי החוזה ובנסיבות האחרות, וכן בנסיבות המיוחדות של העניין הנדון לפניו.”

79.   פרופ’ ג’ שלו בספרה “דיני חוזים” (כרך ג’) עמ’ 487, מסבירה מהם התנאים לצורך שימוש בית המשפט בסמכות זו: “תנאים מקפחים בחוזים אחידים מועדים לביטול או לשינוי. ביטול או שינוי של תנאי מקפח מותנה בחוק החוזים האחידים בשני תנאים: האחד – היות החוזה שבו נכלל התנאי “חוזה אחיד” כהגדרתו בחוק; השני – היות התנאי המועמד לביטול או לשינוי “תנאי מקפח“.

80.   סעיף 4 לחוק מונה עשרה מקרים שמקימים חזקת קיפוח ובמקרה זה עובר הנטל על הספק להוכיח שלא היה קיפוח.
        “(1) תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהייתה מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהייתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי;
        (2) תנאי המקנה לספק זכות בלתי סבירה לבטל, להשעות או לדחות את ביצוע החוזה, או לשנות את חיוביו המהותיים לפי החוזה;
        (3) תנאי המקנה לספק זכות להעביר את אחריותו לצד שלישי.
        (4) תנאי המקנה לספק זכות לקבוע או לשנות, על דעתו בלבד, ולאחר כריתת החוזה, מחיר או חיובים מהותיים אחרים המוטלים על הלקוח, זולת אם השינוי נובע מגורמים שאינם בשליטת הספק;
        (5) תנאי המחייב את הלקוח באופן בלתי סביר להיזקק לספק או לאדם אחר, או המגביל בדרך אחרת את חופש הלקוח להתקשר או לא להתקשר עם אדם אחר;
        (6) תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה, או המתנה אותו במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת;
        (7) תנאי המטיל את ההוכחה על מי שנטל זה לא היה עליו אילולא אותו תנאי;
        (8) תנאי השולל או המגביל את זכות הלקוח להשמיע טענות מסוימות בערכאות משפטיות, או להיזקק להליכי משפט אחרים, והכל למעט הסכם בוררות מקובל;
        (9) (תיקון: תשס”ד – 2004) תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך ;
        (10) תנאי הקובע מסירת סכסוך לבוררות כאשר לספק השפעה גדולה יותר מאשר ללקוח על קביעת הבוררים או מקום הבוררות.”

81.    ומן הכלל אל הפרט: ההסכם עליו חתמה המבקשת עם המשיבה עונה על הגדרת המונח “חוזה אחיד”. דהיינו, חוזה שתנאיו קבועים מראש כך שהמשיבה אינה מנהלת לגביהם משא ומתן עם מי מלקוחותיה הפוטנציאליים. נוסח זה הינו דגם לחוזים עתידיים רבים בין המשיבה לבין צדדים בלתי מסוימים במספרם או בזהותם, שעליהם יחולו תנאי החוזה בכל מקרה וללא שינוי.

82.   ככל והמשיבה תבקש לדבוק בהסכם ההתקשרות איתה על מנת להתחמק מהתחייבויותיה ומצגיה הכוזבים למבקשת טוענת המבקשת כי שומה על בית משפט לבטל את הסעיפים המקפחים שחוזה האחיד אותו החתימה את המבקשת.

83.   עוד תוסיף וטען המבקשת כי נספח א’ לבקשה הוא חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות וכי יש לקרוא את הסכם ההתקשרות כולו בנשימה אחת עם נספח א’ לבקשה באופן שבמידה וישנה סתירה בין התחייבויות המשיבה כלפי המבקשת על פי נספח א’ לבין הסכם ההתקשרות הרי שנספח א’ גובר על הסכם ההתקשרות וזאת מכח חובת תום הלב וסעיפים 12, 39 ו 61(ב) לחוק החוזים חלק כללי.

84.    ברצון המבקשת להגיש כמובן גם תביעה שכנגד בתיק זה נגד המשיבה לאחר שתנתן לה רשוות להתגונן וגם מנימוק זה מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן רשות להתגונן למבקשת.

85.    תצהיר מנהלה של המבקשת, מר א’ , מצ”ב לבקשה כחלק בלתי נפרד ממנה.

86.    לאור כל האמור במצטבר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד, ליתן למבקשת רשות להתגונן כנגד מלוא סכום התביעה ולדחות את התביעה כנגד המבקשת לגופה, ולחייב את המשיבה בהוצאות משפט לרבות שכ”ט ומע”מ.

                                                                                                __________________
                                                                                                     ניר טולדנו, עו”ד
                                                                                                       ב”כ המבקשת

סגירת תפריט
דילוג לתוכן