דוגמא לבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט

בבית משפט השלום                                                                    תיק _______________
בפתח תקווה

המבקש:                       י

                                    ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו
                                    מרח' מוטה גור 9, ת"ד 10450 פתח תקווה 49003.
                                    טל: 03-9309677  פקס: 03-9309674

                                                            -נגד-

המשיבים:        1.         
                        2.         י
                                    שניהם מרחוב קפלן אליעזר 32, פתח תקוה

בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט

זוהי בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט בה מתבקש בית המשפט הנכבד לאכוף בקנס או במאסר או בכל דרך אחרת על המשיבים, למלא אחר פסק דינה של כב' המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקווה  בתיק  36/15 מיום 15.07.15 ולתקן על חשבונם את צנרת ניקוז המים של דירתם אשר אי תיקונה גורם לבעיות רטיבות קשות בדירת המבקש.

            המסכת העובדתית

1.         המבקש  הינו בעלים של דירה בת 2 חדרים ברחוב אליעזר קפלן 32, פתח תקוה בנכס הידוע גם כגוש 6372 חלקה 159 תת חלקה 21.
2.         המשיבים , ה"ה משה ויגאל ויפליק הם בניה של הגב' רחל ויפליק ז"ל אשר רשומה בלשכת רישום המקרקעין כבעלים של דירה ברחוב קפלן אליעזר 32, פתח תקווה בנכס הידוע כגוש 6372 חלקה  159 תת חלקה 23 ( להלן: "דירת  המשיבים") .
צילום נסח טאבו מרוכז של הבניין ברחוב אליעזר קפלן 32, פתח תקווה מצורף לבקשה זו ומסומן נספח א'.
3.         דירת המשיבים ממוקמת בקומה רביעית של הבניין ברחוב קפלן 32 פתח תקווה בעוד שדירת המבקש ממוקמת מתחת לדירתם בקומה השלישית של אותו בניין .
4.         ביום 08.01.15 או בסמוך לכך, הודיע הגב' אירינה סיוון פנקוב ששוכרת מהמבקש את הדירה על רטיבות שהחלה להיווצר בתקרת הדירה באזור המטבח אשר מתפשטת לכיוון הסלון.

7.         ביום 09.01.15 ובעקבות תלונת השוכרת הגיע המבקש בעצמו לדירה ונדהם לגלות את בעיית הרטיבות הקשה שקיימת בתקרה בשל בעיות בצנרת המים אשר מקורה בדירת המשיבים.

8.         בשל ממצאים של בעלי מקצוע מטעם המבקש שהעלו כי מקור הרטיבות בדירת המשיבים פנה המבקש אל המשיבים פעמים רבות בדרשה לתיקון בעיית הרטיבות אך למרבה הצער כל פניותיו נפלו על אוזנים ערלות.

9.         לפיכך, ביום 21.01.15 הגיש המבקש  כנגד המשיבים  תביעה לצו עשה, וזאת בשל הנזקים שנגרמים לדירתו בשל רטיבות מדירת המשיבים.
            צילום כתב התביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבים מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ב'.

10.        ביום 29.01.15 התקים דיון  בפני כב' המפקחת אליו התייצבו המשיבים. במסגרת הדיון  הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של החלטה לפיה ימונה מומחה מטעם כב' המפקחת, ממשרדו של מר חיליק בן-חמו (להלן: "המומחה"), אשר יבדוק את הגורם לרטיבות וימליץ על הדרך הראויה לפתרון הבעיה.
            צילום פרוטוקול הדיון מיום 29.01.15 מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ג'
4.         ביום 13.02.15 הגיש המומחה את חוות דעתו במסגרתה קבע בצורה חד משמעית כי  הסיבות לרטיבויות נובעות מדירת המשיבים, כמפורט להלן:
א.         נזילה מצינור ניקוז דלוחין מטבח החוצה רצפת חדר שינה אל כוס ביקורת עופרת.
ב.         נזילה מכוס ביקורת עופרת רצפת חדר שינה. ( סעיף ב' לעמוד 4 לחוות דעת המומחה).
צילום חוות דעתו של המומחה שמונה על ידי כב' המפקחת מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ד'.
11.        משכך, קבע המומחה בחוות דעתו כי הדרכים המומלצות לפתרון הבעיות הינן שעל המשיבים  לחשוף ולהחליף את קו ניקוז דלוחין במטבח במלואו באורך של כ 2 מטרים ( מזווית 90 תחת ארון כיור מטבח אל כוס הביקורת בחדר השינה) וכן, להחליף את כוס ביקורת העופרת ברצפת חדר השינה. (סעיף ג' לעמ' 4 לחוות דעת המומחה).
12.        ביום 15.07.15 ניתן פסק דינה של כב' המפקחת במסגרתה חייבה, בין היתר,  את המשיבים לתקן על חשבונם את כל הטעון תיקון בדירתם על פי חוות דעת המומחה שמונה על ידה וזאת תוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין. ( עמ' 2 שורות 36-37 ועמ' 3 שורה 1 לפסק הדין).
            צילום פסק דינה של כב' המפקחת במסגרת 36/15  טולדנו נגד ויפליק מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ה'.

13.        חרף פסק דינה של כב' המפקחת, המשיבים ממשיכים להפגין זלזול וחוסר אכפתיות והדבר בא לידי ביטוי בכך שלא פעלו בהתאם לפסק הדין ולא ביצעו את הדרוש על מנת לתקן את מקור הנזילה אשר ממשיכה להתפשט לתוך דירת המבקש.

14.        יצוין כי בשל אי תיקון בעיית הרטיבות כבר הודיע השוכרת ששוכרת המבקש את הדירה על רצונה לעזוב את הדירה וזאת לאחר שקליפות של טיח מהתקרה נפלו לתוך סיר של מרק שבישלה וכן בשל אי תיקון הליקוי במשך זמן ממושך.

15.        לדאבון לב המשיב גם תיק הוצאה לפועל שנפתח כנגד המשיבים לביצוע פסק הדין לא גרם להם לנקוט בצעדים הדרושים על מנת לקיים את פסק דינה של כב' המפקחת.

            צילום הבקשה לביצוע פסק הדין מסוג צו עשה שנפתח כנגד המשיבים וכן אישורי המסירה מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ו'.

16.        מאז שהגיש התובע את תביעתו לא רק שלא נפתרה הבעיה אלא היא הולכת ומחריפה יום מידי יום והתובע חושש שהשוכרת של דירתו תבטל את חוזה השכירות שחתמה איתו  ואף תגיש נגדו תביעה נזיקית על לא עוול בכפו בשים לב לכך שהמשיבים  ממאנים למלא אחר פסק דינה של כב' המפקחת.

17.        מטרת הליך לפי פקודת הבזיון הינו לקיים הליך מהיר ויעיל שיוביל לקיום צו בית המשפט. מדובר בהליך צופה פני עתיד ותכלית הקנס או המאסר היא לאכוף אדם לציות בעתיד לצו שניתן על-ידי בית המשפט בעבר. אין להידרש למנגנון האכיפה אם דבר ההפרה הושלם ואינו ניתן לתיקון. המטרה היא להביא לקיום הצו השיפוטי, וזו תוגשם רק אם יש בידי המבזה הכוח לתקן את ההפרה או לחזור בו ממנה (ראה רע"א 3888/04 שרבט נגד שרבט ואח', פ"ד נט(4) 49, בעמ' 60 וכן, ע"א 24/78 ויטקו כימיקלים בע"מ נגדסלמאן, פ"ד לג(3) 101, בעמ' 105)).

18.        הטכניקה של פקודת בזיון בית המשפט היא להביא לאכיפת פסק הדין בדרך של הטלת קנס או מאסר, אם יופר צו שניתן על ידי בית המשפט במסגרת הליך הבזיון. בשלב הראשון, על בית המשפט לקבוע האם היתה הפרה של צו שיפוטי. במידה ונמצא כי כך הדבר, מוציא בית המשפט צו לתיקון ההפרה ובו סנקציה עתידית, למקרה בו הפרת הצו לא תתוקן, בין אם על ידי מעשה ובין אם על ידי מחדל, לפי העניין (בש"פ 4445/01 גל נגד קצובשווילי ואח', פ"ד נו(1) 210). במקרים מיוחדים, ניתן אף להטיל סנקציה של קנס שתוקפו מיידי, אם כי יש לעשות שמוש מושכל וזהיר בסנקציה מיידית (ראה ע"פ 5177/03 מור נגד דנצינגר – משק פרחים "דן", פ"ד נח(4) 184).
19.         מן הכלל אל הפרט, במסגרת ההליך בפני כב המפקחת על המקרקעין נדונה תביעת המבקש כנגד המשיבים אשר נעתרה,  במסגרתה עתר להורות למשיבים לתקן את בעיות הרטיבות הקשות בדירתו ברחוב קפלן 32 פתח תקווה הנובעות מדירת המשיבים ואשר היו נפתרות לו רק היו המשיבים מבצעים את פסק הדין כלשונו.

20.        בשל אי נכונות המשיבים לתקן על חשבונם את בעיית הרטיבות ואי קיום פסק דינה של כב' המפקחת מצוי המבקש במצב של חוסר אונים מוחלט ובנסיבות העניין נראה שאין מנוס מלאכוף על המשיבים את פסק הדין מכח פקודת ביזיון בית משפט.

21.        תצהיר המבקש מצ"ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

22.        אשר על כן,  מתבקש בית המשפט הנכבד לאכוף על המשיבים בקנס ו/או במאסר ו/או בכל דרך אחרת למלא אחר פסק דינה של כב' המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקווה  בתיק  36/15.

                                                                                                                                   _________________
                                                                                                                                        ניר טולנו, עו"ד
                                                                                                                                            ב"כ המבקש