דוגמא לבקשה לפיצול סעדים

בבית משפט שלום                                                                          ת.א  ______________
בפתח תקווה                                                                             
 
 
המבקש:                       פלוני ת.ז. 0527XXXXX
(התובע)                       
                                    ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב
                                    מרח' מוטה גור 9, ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003.
                                    טל': 03-9309677  פקס: 03-9309674
 
                                                            -נגד-
 
המשיבים:        1.         אלמוני ת.ז. 0240XXXXX
הנתבעים          2.         אלמונית ת.ז. 01166XXXX
                                    מרח' ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹאור יהודה.
                                   
 
מהות התביעה:  פינוי וסילוק יד
 

 
בקשה לפיצול סעדים

 
 
1.         המבקש הגיש נגד המשיבים  תביעה לפינוי וסילוק יד , במסגרת התיק האזרחי הנ"ל, שעילתה בפלישת המשיבים לדירה ברחוב ֹֹֹֹאור יהודה והחזקה בדירה זו שלא כדין מבלי לשלם דמי שכירות.
 
2.         דא עקא, שחובות המשיבים בגין דמי שכירות ראויים בגין הימצאותם בדירה, וכן נזקים לדירה, ככל שנגרמו או יגרמו, טרם התגבשו סופית בעת הגשת תביעת הפינוי, וזאת מפני שהמשיבים טרם פינו את הדירה עד עצם יום הגשת בקשה זו, ועל כן לא ניתן לאמוד אותם כעת.
 
3.         תצהיר המבקש, מר פלוני  מצורף לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה
 
4.         אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להתיר למבקש לפצל את הסעדים בגין עילות התובענה הנובעות מפלישת המשיבים לדירה ואחזקתם בה שלא כדין ולהרשות לו להגיש תביעה נוספת, לכשיתגבשו הסעדים המפורטים בסעיף 2 לעיל.
 
 
 
 
                                                                                              ________________
                                                                                                ניר טולדנו , עו"ד
                                                                                                 ב"כ   המבקש