דוגמא לבקשה למינוי מומחה רפואי

בבית המשפט לענייני משפחה                                                                ת"ע

ב ת ל  –  א ב י ב

המבקשים:       1.      ת.פ

(המתנגדים)     2.       ט.ד

                            3.        י.ג

                            4.      ח.ג

                                    כולם ביחד ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ואח'

                                    מרחוב מוטה גור 9 ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003.

                                    טל: 03-9309677   פקס: 03-9309674                   

-נגד-

המשיבים:       1.         א.ש

                          2.           י.ס

בקשה למינוי מומחה רפואי בהתנגדות לצוואה

בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו, בין היתר, לפי תקנה 258 יב (א) לתקנות סד"א, ולהורות על מינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכוגריאטריה, זאת על מנת שיחווה דעתו ביחס לשאלת כשירות המנוחה, ל.ג ז"ל (להלן: "המנוחה") , אשר נפטרה ביום 24.03.2016 בבית חולים X, ועל מנת שיחווה דעתו לגבי השאלה האם במועד עריכת צוואותיה מיום 24.04.2012  ומיום 04.10.10 ידעה או לא ידעה להבחין בטיבן.

ואלו נימוקי הבקשה:

 1. כעולה מצוואות המנוחה מיום 21.08.02 ומיום 22.07.2008 הרי שרצונה הטבעי והאמיתי היה כי לאחר שארית חיה יתחלק רכושה, בשלושה חלקים שווים בין שארי בשרה, קרי בין שלושת ילדיה הביולוגיים, ובוודאי שלא רק  בין כלתה י.ס היא המשיבה 2 ובתה ד.ג.

צילום צוואות המנוחה מיום 21.08.02 ומיום 22.07.2008 מצ"ב לבקשה זו לנוחיות בית משפט ומסומן נספח א (1-2) בהתאמה.

 1. המנוחה נפטרה כאמור ביום 24.03.16 בבית חולים X בהיותה קשישה בת 91 שנים.
 2. על פי צו בית משפט מיום 17.06.2018, העביר בית החולים את העתקי החומר הרפואי של המנוחה לב"כ המבקשים אשר העתקם צורף לתיק בית משפט.
 3. מהמסמכים הרפואיים של המנוחה עולה כי עת נערכו שתי צוואותיה המנשלות של המנוחה היא כבר היתה סיעודית, ונאלצה להגיע לעיתים תכופות לבית החולים.
 4. מהתנגדות המבקשים עלתה תמונה עגומה לפיה כלתה של המנוחה, המשיבה 2 , הגב' י.ס היא הרוח החיה שעמדה מאחורי שני צוואותיה המנשלות של המנוחה מיום 04.10.10 ומיום 24.04.12 כאשר שלא במפתיע מהמסמכים הרפואיים שהתקבלו בעניין המנוחה עולה בבירור כי ההידרדרות במצבה הרפואי של המנוחה החלה למצער משנת 2005, כאשר כבר אז, לאחר בדיקתה התגלה כי הינה סובלת מירידה קוגניטיבית והיא לא מאוזנת מבחינת סכרת ויתר לחץ דם.
 5. כך נרשם על ידי ד"ר ס' בדו"ח רישום ביקור מיום 23.06.05 " תלונות/ סיבת הפניה עם אחות מלכה . בדקתי אותה יש ירידה קוגניטיבית היא לא מאוזנת מבחינה סכרת ויתר לחץ דם הזמנתי אותה לבוא עם הבן" .

מצ"ב דו"ח פלט מחשב בדבר ממצאי הרופא המטפל מיום 23.06.2005 מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ב'.

 1. מנספח ב' עוד עולה כי מלבד הירידה הקוגניטיבית אותה אבחנה הרופאה המטפלת מיוזמתה, הרי שהמנוחה טופלה כבר באותה העת במגוון רחב של תרופות, בין היתר, צרכה המנוחה את התרופה VABEN . תרופה זו ניתנת לחולים שסובלים ממצבי חרדה והפרעות שינה ואחת מתופעות הלוואי המוכרות והשכיחות שלה הינה פגיעה  בזיכרון ובלבול אצל החולה המטופל. יודגש כי אבחון זה על ירידה קוגניטיבית ארע כחמש שנים לפני מועד עריכת הצוואה המנשלת הראשונה מיום 04.10.10 .לפיכך, מטבע הדברים במהלך השנים חלה רק החרפה נוספת.
 2. ביום 07.02.2006 התלוננה המנוחה כי היא סובלת מסחרחורות ונפילות חוזרות ובבדיקה רפואית מאותו היום עלה כי המנוחה סובלת מחולשה בשרירי הפנים מימין . BUCCAL , FRONTAL, ORBICULARIS, OCULI AND ORIS MUSCLES. לא סוגרת עין ימין, התעקמות הפנים מימין. שאר הבדיקה תקינה. צילום דו"ח פלט מחשב מיום 07.02.2006 מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ג'.
 3. זאת ועוד, מעיון בתיקה הרפואי של המנוחה עולה כי למצער משנת 2009 המנוחה לא יכלה לצאת מביתה ולהתנייד בכוחות עצמה וזאת בשל שינויים ניווניים קשים ביותר בעמוד השדרה שלה וכך אף נרשם בדו"ח רפואי מיום 01.11.09 על ידי ד"ר ג':

" 01.11.2009 בצילום ע"ש מותני – שינויים ניווניים קשים ביותר כולל היצרות ניכרת במרווח  ,    L5-S1 ליסתזיס ניווני דרגה 1 ב- L4 -5 . בצילום ברך ימין – שינויים ניווניים קלים במדור המדיאלי . מופנית ל CT גב תחתון ולפיזיותרפיה".

צילום פלט מחשב בדבר ממצאי הרופא המטפל מיום 01.11.09 מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ד'.

 1. עוד עולה כי ביום 02.07.2010 הגיעה המנוחה לבית החולים לאחר שסבלה מכאבי ראש, מוורטיגו, מסחרחורות, ואף נפלה כתוצאה מכך.

פלט מחשב בדבר ממצאי הרופא המטפל באשר לביקור המנוחה מיום 02.07.2010 מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ה'.

 1. ביום 25.05.2011 נערך אומדן סיעודי למנוחה, בו נקבע כי המנוחה "מתמצאת לסירוגין  בזמן במקום ובאנשים".

מצ"ב לבקשה זו ממצאי אומדן סיעודי בעניין המנוחה  מיום 25.05.2011 ומסומן נספח ו'.

 1. ביום 07.08.2012 התלוננה המנוחה על אי שיווי משקל, קושי בהליכה, ומספר נפילות.

דו"ח רפואי מיום 07.08.2012 מצ"ב לבקשה זו  ומסומן נספח ז' .

כן מצ"ב כנספח ח' מספר מסמכים לדוגמ  המעידים על נטילת תרופות פסיכיאטריות על ידי המנוחה טרם עריכת צוואותיה המנשלות.

 1. זאת ועוד, מנספחי הבקשה, עולה כי אין ספק שבמועד עריכת הצוואות המנוחה היתה סיעודית ולא יכלה לטפל ולהתנייד בכוחות עצמה והיתה תלויה באופן מוחלט בגורמים שטפלו בה ואף נטלה באופן שוטף תרופות פסיכיאטריות מסוג ואבן, פלוטין ופלוקסטין .
 2. מדובר בתרופות פסיכיאטריות נוגדות דיכאון המלמדות גם על מצבה הנפשי הקשה של המנוחה בעקבות פטירת שני ילדיה ואשר אף מהן ניתן ללמוד על פגיעותה של המנוחה ועל תלותה המוחלטת בכלתה י.ס והיותה "טרף קל" עבורה למלא אחר גחמותיה, דבר אשר אפשר לה בנקל להביא אותה למשרד עורכי דין בבת ים איתו משיבה 2 היתה בקשר שוטף עוד מימים ימימה ושהיה סמוך למקום עבודתה.
 3. סעיף 8 (ג) לחוק בית משפט לענייני משפחה ותקנה 258 יב לתקנות סד"א קבעו פרוצדורה מיוחדת וספציפית בכל הקשור להגשת חוות דעת מומחים בבית המשפט לענייני משפחה .
 4. תקנה 258 יב (א) מסמיכה את בית המשפט לענייני משפחה למנות מומחה מטעמו, לבקשת מי מבעלי הדין ואף מיוזמתו, ואינה מאפשרת למי מבעלי הדין להגיש חוות דעת מומחה מטעמו קודם לכן.
 5. תקנה 258 יב (ז) לתקנות סד"א קובעת כי משמונה מומחה מטעם בית המשפט, לא יהא בעל דין רשאי להגיש חוות דעת של מומחה מטעמו אלא לאחר שבית המשפט בחן אם ליתן צו על פי סעיף 8 (ג) לחוק בית משפט לענייני משפחה.
 6. דומה כי ההסדר המיוחד הקיים בבית המשפט לענייני משפחה בכל קשור להגשת חוות דעת מומחים, ואשר מונע הגשת חוות דעת מומחה מטעם בעל דין (אלא ברשות בית המשפט ובפרוצדורה הנ"ל), יש בו כדי לאמץ גישה ליברלית בכל הקשור למינוי מומחה מטעם בית המשפט, וזאת כדי שלא לחסום את דרכו של בעל הדין להוכיח את טענתו.
 7. משנחסמה (או למען הדיוק – משצומצמה) דרכו של בעל דין להוכיח טענתו שבתחום המומחיות באמצעות חוות דעת מומחה מטעמו,  וזאת נוכח תקנה 258 יב לתקנות סד"א ונוכח סעיף 8 (ג) לחוק בית המשפט, לא בנקל יחסום בית המשפט את דרכו של בעל דין להוכיח טענה שבמומחיות באמצעות מינוי מומחה מטעם בית המשפט.
 8. משהמחוקק הצר את דרכו של בעל דין מלצרף חוות דעת רפואית להוכחת טענתו בדבר אי כשרות המצווה, ומשטענת אי הכשרות לצוות עולה מטבע הדברים לאחר פטירת המצווה ובאופן שבעל הדין אינו יכול להעיד את המצווה בפני בית המשפט, הרי שיש לנהוג במשנה זהירות עת יחליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה למנות  מומחה  רפואי מטעם בית המשפט.
 9. יודגש כי המסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה זו הינם חלק קטן מסמכים רפואיים שהתקבלו ואשר עותק מהם צורף לתיק בית משפט.
 10. לפי צו בית משפט פנו המבקשים לקבלת מסמכים רפואיים בעוד שהמשיבים לא פנו לקבלתם מטעמים ברורים. בשל היקף המסמכים הרב נשאו המבקשים עד כה לבדם בסך של 1,167 ₪ , כעולה מחשבונית המצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח ט' .
 11. לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד, למנות מומחה רפואי, פסיכוגריאטר, אשר יעיין בחומר הרפואי של המנוחה ויגיש חוות דעת, בדבר מצבה הרפואי והנפשי של המנוחה בעת עריכת הצוואות וכן לחייב את המשיבים לשאת בשלב זה של ההליך במחצית מעלות הצילומים.

                                                                                                       _________________

                                                                                                             ניר טולדנו, עו"ד

                                                                      תצהיר

אני הח"מ ט.ד לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:

 1. אני המבקשת 2 בת"ע 63149-11-17 בו מר א.ש הינו משיב 1 וי.ס הינה משיבה 2. אני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה למינוי מומחה רפואי מטעם  המבקשים ת.פ, י.ג , ח.ג ואני, המוגשת בתיק .
 2. כעולה מצוואות המנוחה מיום 21.08.02 ומיום 22.07.2008 הרי שרצונה הטבעי והאמיתי היה כי לאחר שארית חיה יתחלק רכושה, בשלושה חלקים שווים בין שארי בשרה, קרי בין שלושת ילדיה הביולוגיים, ובוודאי שלא רק בין כלתה י.ס היא המשיבה 2 ובתה ד.ג.
 3. המנוחה נפטרה כאמור ביום 24.03.16 בבית חולים X בהיותה קשישה בת 91 שנים.
 4. על פי צו בית משפט מיום 17.06.2018, העביר בית החולים את העתקי החומר הרפואי של המנוחה לבא כוחי.
 5. מהמסמכים הרפואיים של המנוחה עולה כי כפי שנטען בהתנגדות עת נערכו שתי צוואותיה המנשלות של המנוחה היא כבר היתה סיעודית, ונאלצה להגיע לעיתים תכופות לבית החולים.
 6. אחת מהטענות בהתנגדות היתה כי כלתה של המנוחה, המשיבה 2 , הגב' י.ס היא הרוח החיה שעמדה מאחורי שני צוואותיה המנשלות של המנוחה מיום 04.10.10 ומיום 24.04.12 כאשר שלא במפתיע מהמסמכים הרפואיים שהתקבלו בעניין המנוחה עולה בבירור כי ההידרדרות במצבה הרפואי של המנוחה החלה למצער משנת 2005, כאשר כבר אז, לאחר בדיקתה התגלה כי הינה סובלת מירידה קוגניטיבית והיא לא מאוזנת מבחינת סכרת ויתר לחץ דם.
 7. כך נרשם על ידי ד"ר ס' בדו"ח רישום ביקור מיום 23.06.05 " תלונות/ סיבת הפניה עם אחות מלכה . בדקתי אותה יש ירידה קוגניטיבית היא לא מאוזנת מבחינה סכרת ויתר לחץ דם הזמנתי אותה לבוא עם הבן" .
 8. מנספח ב' לבקשה בכתב עוד עולה כי מלבד הירידה הקוגניטיבית אותה אבחנה הרופאה המטפלת מיוזמתה, הרי שהמנוחה טופלה כבר באותה העת במגוון רחב של תרופות, בין היתר, צרכה המנוחה את התרופה VABEN . תרופה זו ניתנת לחולים שסובלים ממצבי חרדה והפרעות שינה ואחת מתופעות הלוואי המוכרות והשכיחות שלה הינה פגיעה בזיכרון ובלבול אצל החולה המטופל. יודגש כי אבחון זה על ירידה קוגניטיבית ארע כחמש שנים לפני מועד עריכת הצוואה המנשלת הראשונה מיום 04.10.10 .לפיכך, מטבע הדברים במהלך השנים חלה רק החרפה נוספת.
 9. ביום 07.02.2006 התלוננה המנוחה כי היא סובלת מסחרחורות ונפילות חוזרות ובבדיקה רפואית מאותו היום עלה כי המנוחה סובלת מחולשה בשרירי הפנים מימין .  BUCCAL , FRONTAL, ORBICULARIS, OCULI AND ORIS MUSCLES. לא סוגרת עין ימין, התעקמות הפנים מימין. שאר הבדיקה תקינה. זאת ועוד, מעיון בתיקה הרפואי של המנוחה עולה כי למצער  משנת 2009 המנוחה לא יכלה לצאת מביתה ולהתנייד בכוחות עצמה וזאת בשל שינויים ניווניים קשים ביותר בעמוד השדרה שלה וכך אף נרשם בדו"ח רפואי מיום 01.11.09 על ידי ד"ר ג':

         " 01.11.2009 בצילום ע"ש מותני – שינויים ניווניים קשים ביותר כולל היצרות ניכרת במרווח  ,    L5-S1 ליסתזיס ניווני דרגה 1 ב- L4 -5 . בצילום ברך ימין – שינויים ניווניים קלים במדור המדיאלי . מופנית ל CT גב תחתון ולפיזיותרפיה".

 1. עוד עולה כי ביום 02.07.2010 הגיעה המנוחה לבית החולים לאחר שסבלה מכאבי ראש, מוורטיגו, מסחרחורות, ואף נפלה כתוצאה מכך.
 2. ביום 25.05.2011 נערך אומדן סיעודי למנוחה, בו נקבע כי המנוחה "מתמצאת לסירוגין  בזמן במקום ובאנשים".
 3. ביום 08.05.2012 התלוננה המנוחה על אי שיווי משקל, קושי בהליכה, ומספר נפילות.
 4. מנספחי הבקשה, עולה כי אין ספק שבמועד עריכת הצוואות המנוחה היתה כבר אז סיעודית ולא יכלה לטפל ולהתנייד בכוחות עצמה והיתה תלויה באופן מוחלט בגורמים שטפלו בה ואף נטלה באופן שוטף תרופות פסיכיאטריות מסוג ואבן, פלוטין ופלוקסטין . מדובר בתרופות פסיכיאטריות נוגדות דיכאון המלמדות גם על מצבה הנפשי הקשה של המנוחה עת ערכה את הצוואות המנשלות ואשר אף מהן ניתן ללמוד על פגיעותה של המנוחה על תלותה המוחלטת בכלתה י.ס  והיותה "טרף קל" עבורה למלא אחר גחמותיה, דבר אשר אפשר לה בנקל להביא אותה למשרד עורכי דין בבת ים איתו משיבה 2 היתה בקשר שוטף עוד מימים ימימה ושהיה סמוך למקום עבודתה.
 5. ברצוני להדגיש כי המסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה זו הינם חלק קטן מסמכים רפואיים שהתקבלו ואשר עותק מהם צורף לתיק בית משפט. לפי צו בית משפט פנינו לקבלת מסמכים רפואיים בעוד שהמשיבים לא פנו לקבלתם מטעמים ברורים. בשל היקף המסמכים הרב שילמנו סך של 1,167 ₪ , כעולה מחשבונית שצורפה.
 6. לאור האמור לעיל, אנו מבקשים מבית המשפט הנכבד למנות מומחה רפואי, פסיכוגריאטר, אשר יעיין בחומר הרפואי של המנוחה ויגיש חוות דעת, בדבר מצבה הרפואי והנפשי של המנוחה בעת עריכת הצוואות וכן לחייב את המשיבים לשלם לנו בשלב זה של ההליך מחצית מההוצאות של צילום המסמכים הרפואיים.
 1. זה הוא שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

                                                                                                         _______________

                                                                                                            חתימת המצהירה

אישור

 

אני הח"מ ניר טולדנו עו"ד מאשר בזה כי ביום   X הופיעה בפניי גב' ט.ד במשרדי אשר ברח' מוטה גור 9 פתח תקווה ולאחר שהזהרתי אותה, כי עליה לומר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן , אישרה את נכונות הצהרתה הנ"ל וחתמה עליה בפניי.

                                                                                                                       _______________

                                                                                                                חתימה וחותמת