דוגמא לבקשה למחיקת תביעה אשר הוגשה שלא בהתאם לסדר דין מהיר

דוגמא לבקשה למחיקת תביעה אשר הוגשה שלא בהתאם לסדר דין מהיר

בבית משפט שלום                                                                     ת.א   XXXX-06-19

בפתח תקווה

המבקשת:                     פלונית

(הנתבעת)

                                    ע"י עו"ד ניר טולדנו

                                    מרחוב מוטה גור 9 ת.ד 2690 פתח תקווה

                                    טל: 03-9309677  פקס : 03-9309674

– נ ג ד –

 המשיבה:                     אלמונית

 (התובעת)

בקשה בכתב

  1. התובעת בתיק זה הגישה כנגד הנתבעת תביעה כספית על סך של 60,800 ₪ בטענה שהיא חבה לה דמי תיווך.
  1. מעיון בכתב תביעתה של התובעת אשר הוגש עולה כי התביעה הוגשה כתביעה כספית בסדר דין רגיל בסכום של 60,800 ₪ וזאת במקום בהליך של סדר דין מהיר בהתאם להוראות פרק טז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד- 1984  ( להלן: "תסד"א") . במה דברים אמורים?
  1. תקנה 214 ב(א) לתסד"א קובעת כי :

          " הוראות פרק זה יחולו על כל תובענה בבית משפט השלום, שנפתחה בהגשת כתב תביעה לפי תקנה 8, לרבות תביעה שהועברה לבית משפט שלום מבית משפט לתביעות קטנות, ולמעט תובענה שהוגשה בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית ותובענה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, כשסכום התביעה או שווי הנושא אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים (להלן – תובענה בסדר דין מהיר)."

  1. תקנה 214 ג תחת הכותרת -עריכת כתבי טענות תק' (מס' 5) תשס"א-2001 תק' תשס"ב-2002 קובעת כי : "בכתב טענות בתובענה בסדר דין מהיר יפרט בעל דין את טיעוניו, ויצרף לו תצהיר מטעמו ערוך לפי טופס 17א, לשם אימות העובדות שבכתב הטענות וכן חוות דעת מומחה, ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן; תצהיר בעל דין שלא צורף לכתב הטענות בעת הגשתו, לא יוגש, אלא ברשות בית המשפט; בעל דין רשאי לצרף תצהיר של אדם אחר, מטעמים מיוחדים שיפורטו בתצהיר."
  1. תקנה 214ד (א)  קובעת כי: " כתב תביעה בתובענה בסדר דין מהיר, יומצא לנתבע יחד עם הזמנה לדין ערוכה לפי טופס 17ב."
  1. דא עקא, שבענייננו התובעת לא הגישה את כתב תביעתה בסדר דין מהיר למרות שסכום תביעתה נמוך מ-75,000 ₪ ולא מדובר בתיק תאונות דרכים או בתביעה ייצוגית.
  1. כמו כן, התובעת לא הכתירה את תביעתה בכותרת " סדר דין מהיר" , לא צירפה לכתב תביעתה תצהיר גילוי מסמכים.
  1. לא מדובר בכשל טכני זניח אלא בנושא מהותי היורד לשורשו של הליך ולא מן הנמנע שהתובעת בחרה בערמה להגיש את תביעתה בדרך זו  על מנת לשמר בידיה את האופציה להוספת ראיות ומסמכים בהמשך ההליך תוך התחמקות שלה מהגשת תצהיר בניגוד לקבוע בתקנות לגבי תובענה בסדר דין מהיר.
  1. הואיל וכל עובדות הבקשה עולות מתוך התיק והתקנות אין צורך לאמת בקשה זו בתצהיר.
  1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד:

א.      להורות על מחיקת תביעתה של התובעת, אשר הוגשה במתכונת לא נכונה על פי תקנות סדר הדין האזרחי .

ב.       לחילופין, להורות לתובעת לתקן את תביעתה ולהגישה בסדר דין מהיר על פי המתווה שבתקנות סד"א  ובמקרה זה לחייבה בהוצאות הנתבעת על הגשת בקשתה זו.

ג.       להאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעם הנתבעת עד 45 יום לאחר מתן החלטה בבקשה זו.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   _____________

                                                                                                                                    ניר טולדנו, עו"ד

                                                                                                                                      ב"כ המבקשת