דוגמא לבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

בבית משפט השלום                                                                                     ת.א. xxxxx-01-12
ב ק ר י ת     ג ת

המבקשת:                                                                     ח. ז      ח.פ.  51-XXXXX
(הנתבעת)                                                                     ע"י ב"כ עו"ד ניר טולדנו
                                                                                    מרח' מוטה גור 9 פתח תקווה ת.ד 10450
                                                                                    טל: 03-9309677 פקס: 03-9309674

                                                                                                            -נגד-

המשיבים:                                                                      ל. ע  ת.ז. 03XXXX
(התובעים)                                                                     י.ד   ת.ז. 032XXXX0

           

בקשה לביטול פסק דין
(שניתן במעמד צד אחד)

בית המשפט הנכבד מתבקש:

א.     לבטל את פסק דינו מיום 29.05.12 שניתן בהיעדר הגשת כתב הגנה מטעם המבקשת בתיק הנ"ל (להלן: "התיק").

ב.     ככל ויבוטל פסק הדין: להאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעם המבקשת, עד למועד הגשתו בפועל ולראות בבקשה זו גם ככתב הגנה מטעמה.

ג.      להורות על עיכוב ביצוע כל הליכי ההוצל"פ הננקטים נגד המבקשת במסגרת תיק הוצל"פ מס'     20-11559-12-6 המתנהל בלשכת הוצל"פ בפתח תקווה, אשר נפתח לביצוע פסק הדין שניתן בתיק הנ"ל וזאת עד לאחר מתן החלטה בבקשה זו.  

ואלו נימוקי הבקשה:

א.     הסיבה לאי הגשת כתב הגנה במועד מטעם המבקשת

1.     המבקשת, הינה חברה בע"מ, העוסקת בהובלת סחורות באמצעות משאיות אשר בבעלותה.

2.     ביום 08.01.12 הגישו המשיבים בתיק הנ"ל תביעה כספית על סך 29,397 ₪ כנגד המבקשת וכנגד מר פ' , אשר לטענת המשיבים נהג במשאית, בעת קרות התאונה.

3.     אין חולק, שביום 06.04.12 התקבל אצל המבקשת עותק מכתב התביעה שהוגש כנגדה בתיק הנ"ל.

4.     דא עקא, שמנהל המבקשת, מר ח.ז , לא "הקל ראש" ובסמוך לאחר מכן, העביר את כתב התביעה לסוכן הביטוח של המבקשת, מר נ'  לצורך הגשת כתב הגנה.

5.     הסוכן של בחברת הביטוח, מר נ', הבטיח למנהלה של המבקשת כי התביעה תטופל על ידי חברת הביטוח.

6.     במשך הזמן, שאל מנהלה של המבקשת את סוכן הביטוח, מספר פעמים מה סטטוס הטיפול בתיק שהועבר אליו, כאשר סוכן הביטוח השיב בכל פעם, כי אין לו מה לדאוג וכי התביעה בטיפול.

7.     ביום 14.08.12 נדהם מנהלה של המבקשת לקבל, באמצעות הדואר, אזהרה על חוב שקיים בגין פסק דין שניתן כנגד המבקשת, בהעדר הגנה בתיק זה.

8.     בנסיבות אלה, יצר מנהלה של המבקשת קשר עם סוכן הביטוח, על מנת להבין ממנו את מקור התקלה, בעטיה לא הוגש כתב ההגנה בתיק מטעם המבקשת. סוכן הביטוח טען, כי אינו מבין מה מקור התקלה וכי לטענתו העביר את הטיפול לחברת הביטוח והבטיח כי יחזור למנהלה של המבקשת בהקדם, לאחר בירור.

9.     בדיעבד התברר למנהלה של המבקשת, כי סוכן הביטוח "הוליך אותו שולל" וכי בפועל לא טיפל ככל הנראה בתביעה כלל. למסקנה עגומה זו הגיע, למרבה הצער, מנהלה של המבקשת, רק כאשר ביום 15.10.12 הוטל עיקול על חשבונות המבקשת בבנק, אשר בעקבותיו ערך בירור מקיף ומדוקדק עמו, אז נודע למנהלה של המבקשת כי הרכב נשוא כתב התביעה אינו נמנה כלל על צי רכביה של המבקשת, וכי המבקשת אינה בעלת הדין הנכונה בתיק זה!

10.    למנהל המבקשת התברר, שסוכן הביטוח של החברה לקה בסרטן לפני מספר חודשים, והוא מקבל טיפולים כימותרפיים אינטנסיביים ולמעשה נלחם על חיו בימים אלו, דבר אשר בנסיבות העניין מונע בירור מעמיק יותר, לגבי דרך הטיפול וההתנהלות שלו מול המבקשת.

11.    המבקשת לא זלזלה בהליך המשפטי וסברה באמת ובתמים, שהתביעה שהוגשה כנגדה זוכה לטיפול נאות על ידי חברת הביטוח, כאשר התביעה היתה אמורה להיות מועברת אליה, באמצעות סוכן הביטוח.

ב.     סיכויי הגנת המבקשת אם יבוטל פסק הדין

12.    הלכה פסוקה היא כי בבואו של בימ"ש להפעיל שיקול דעתו בבקשה לביטול פס"ד, עליו לבחון שתי  שאלות אלה: ראשית: מהי היא הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא הגיש כתב הגנתו במועד? שנית: מהם סיכויי ההצלחה של הנתבע אם יבוטל פסק הדין והנתבע יורשה להתגונן במשפט?

"שאלה זו , השניה היא העיקר, ואילו לשאלה הראשונה נודעת אך חשיבות משנית."

(זוסמן, סדר הדין האזרחי (מהדורה שביעית )1995, ע"מ 736)

13.    על כך אמר גם בית המשפט העליון את דברו בעניין הנודע ע"א 146/85 ציון גמליאל נ' מנורה ואחרים , פד"י מא(3)746, 749:

        "בעניין זה נהגו בתי המשפט מאז ומעולם בגמישות מסוימת ונטו לבטל פסק דין שניתן בהעדרו של בעל דין על מנת שיתאפשר לו להשמיע דברו. אפילו נגרמה התקלה באשמתו, עשויה בקשתו של אותו בעל דין להיענות ובלבד שיש בידו להראות סיכויו להצלחת הגנתו ושאין במחדלו משום זלזול מכוון בבית המשפט."

14.    עוד נקבע בפסיקה, כי ככל שהגנתו של המבקש בפני התביעה שהוגשה כנגדו היא סבירה וחזקה יותר יתייחס בית המשפט בסלחנות יתרה לנימוק בדבר היעדרותו של המבקש מהדיון. במקרים אלו, גם אם המדובר באי התייצבות בהיסח הדעת, או אי הבנה, או אפילו בשל רשלנות מצד המבקש או ב"כ, יטה בית המשפט לבטל את פסק הדין (בר"ע 301/81 ויולט אפל נ' דוד קפח, פ"ד לז (3)).

15.    לעניין סיכויי הגנתה של המבקשת אם יבוטל פסק הדין, תקדים ותטען המבקשת, כי סיכויי הגנתה מעולים, ולו מן הטעם שאינה בעלת הרכב נשוא כתב התביעה ואף לא העסיקה את הנהג שנהג ברכב בעת קרות התאונה. במה דברים אמורים?

16.    במסגרת סעיף 3 לכתב התביעה טענו המשיבים כי המבקשת הינה הבעלים ו/או המחזיקה ו/או מעבידו של נתבע 1 ברכב מספר רישוי 1292715 (להלן: "הרכב").

17.    דא עקא, שהמבקשת מעולם לא הייתה הבעלים ו/או המחזיקה של הרכב נשוא כתב התביעה ואף לא העסיקה את הנהג.

18.    הרכב נשוא כתב התביעה הינו בבעלותו של מר ב. ז שהוא אומנם אביו של מנהלה של המבקשת, מר ח.ז  אך אינו בעל מניות בחברה המבקשת ולכן אין לו כל קשר ו/או זיקה למבקשת, חברת ח. .ז .

        צילום רישיון הרכב, אשר על פי הנטען בכתב התביעה היה מעורב בתאונה, ממנו ניתן ללמוד בנקל שהמשיבים טעו בזהות בעל הרכב עת הגישו את תביעתם, מצ"ב לבקשה זו ומסומן נספח א'.

19.    עוד יצוין כי, מר ב.ז , שהוא בעל הרכב נשוא כתב התביעה, מעולם לא התגורר בביתו של מנהל המבקשת, ברח' XXX ראש העין, אליו המציאה המשיבה את כתב התביעה.

20.    מהאמור לעיל, עולה בברור כי לתובעים לא הייתה כל עילת תביעה, לא משפטית ולא עובדתית כנגד המבקשת, עת הגישו את כתב תביעתם כנגדה.

21.    בנסיבות אלה, סבורה המבקשת כי סיכויי הגנתה כנגד תביעת המשיבים הינם גבוהים ביותר, שלא לומר מעולים, שכן למשיבים לא קיימת כלל עילת תביעה כנגד המבקשת וכי כל הגשת התביעה כנגדה בטעות יסודה, שכן המבקשת אינה בעלת הדין הנכונה בתיק זה.

ג.      טעמים להארכת מועד להגשת כתב הגנה מטעם המבקשת

22.    לעניין הטעם המיוחד להארכת מועד, תטען המבקשת כי מקור התקלה, אשר בעטיה לא הגישה את בקשתה לביטול פסק דין במועד, נבע מאחר ובאותה העת עדיין סמכה על סוכן הביטוח שלה, אשר יצר כלפיה מצגים, כאילו הוא מטפל עבורה בתיק זה.

23.    מבקשת למעשה הבינה כי הנושא לא טופל כלל רק ביום 15.10.12, עת הוטל עיקול על חשבונה בבנק במסגרת נקיטת הליכי הוצל"פ כנגדה, אז התברר לה, להפתעתה, כי הרכב נשוא התאונה לא נמנה על צי רכביה ולכן חברת הביטוח לא טיפלה בכך כלל.

24.    נראה כי גם בשל העובדה שסוכן הביטוח של המבקשת לקה בסרטן, העיבה על אופן התפקוד שלו במהלך התקופה האחרונה מול מנהל המבקשת.

25.    יצוין כי, מבדיקת אישור המסירה עולה כי פסק הדין הומצא למבקשת רק ביום 14.08.12. מכאן,  שבהתחשב בפגרת בית משפט, שאינה באה בחשבון מניין הימים, הרי שהיה על המבקשת להגיש את בקשתה לביטול פסק הדין עד ליום 03.10.12. כמו כן, במהלך חודש אוקטובר 2012 היו חגים, לרבות פגרת סוכות ועל כל פנים, המבקשת הבינה את מקור התקלה רק ביום 15.10.12.

26.    ברע"א 3588/00 אלפונסומכלוף נ' אברהם סעדיה  תק-על 2000(4), 220) נקבע כי:

        "ככלל, נסיבות אישיות דוגמת אלו שהציג המבקש אינן עולות כדי "טעם מיוחד" המצדיק הארכת מועד על-פי תקנות סדרי-הדין. ואולם, בנסיבות המקרה – שבהן מדובר בשיק שהוצא על סכום ניכר וכאשר המבקש טוען כי השיק זויף – האיזון בין זכויות הצדדים מחייב להאריך את המועד להגשת התנגדות לביצוע השיק, וזאת על-מנת לאפשר בירור לגוף העניין של זכויות הצדדים על-פיו"

27.    עוד נקבע בפסיקה כי: "השילוב של סכום כסף משמעותי העומד על הפרק, טענת הגנה שעל פניה נראית טענת הגנה רצינית, פרק הזמן הקצר אשר בגינו מתבקשת הארכת המועד והקשר הסיבתי בין העיכוב בהגשת ההתנגדות לבין חומר הראיות שצורף לבקשה, כל אלה יוצרים יחדיו את אותו טעם מיוחד הנדרש לשם הצדקת האיחור" (בש"א 171556/03 קורקוס נ. אקסטרה קאר-לא פורסם).

28.    לא למותר לחזור ולהזכיר את אשר נקבע כבר לפני קרוב ל-40 שנה, בע"א 189/66 ששון נ. קדמה בע"מ פ"ד כ(3) 477, 479:

        "…לעולם אין לשכוח שסדר הדין אינו אלא אמצע להשגת המטרה הנעלה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה. העיניים צריכות להישאר נשואות תמיד אל המטרה היחידה של כל משפט, והיא-עשיית משפט צדק בין הצדדים על יסוד בירור הוגן והולם של גוף העניינים האמיתיים השנויים במחלוקת ביניהם."

29.    בהקשר זה מופנה בית המשפט לע"א 733/95 ערפל נ. קליל תעשיות פד"י נא (3) 577 מפי כב' השופט חשין: "זכות הגישה לבית המשפט הינה צינור החיים של בית המשפט. התשתית לקיומם של הרשות השופטת ושל שלטון החוק. ההסדר בדבר הארכת מועד –תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי מעוגן בתקנות המהוות חקיקת משנה הכפופה לעיקרי הדרישות בסעיף 8 לחוק יסוד כב' האדם וחרותו. אמור מעתה פרשנות הדרישה לטעם מיוחד חייבת להיערך בכפיפות להוראות חוק יסוד כב' האדם וחירותו תוך הכרה במשקלה הרב של זכות הגישה לערכאות".

30.    לאור כל האמור לעיל, מן הראוי ליתן למבקשת הארכת מועד להגשת בקשתה לביטול פסק הדין, לנוכח טענות ההגנה כבדות המשקל שהעלתה המבקשת ולנוכח העובדה, שהגשת הבקשה באיחור נבע בשל חוסר קומוניקציה הולם עם סוכן הביטוח שלה, בנסיבות שפורטו בבקשה זו.

31.                בנסיבות העניין, יהא זה גם צודק להורות על עיכוב ביצוע כל הליכי ההוצל"פ המתנהלים כנגד המבקשת, עד לאחר מתן החלטה בבקשה זו, ובשים לב לטענות ההגנה המוצקות של המבקשת.

32.    בשולי הדברים מבוקש להסב את תשומת לב בית משפט לכך, שבעוד שכתב התביעה הוגש על ידי שני משיבים, הרי שפסק הדין ניתן לטובת רק אחד מהם וזו מאחר וב"כ המשיבים הגיש בקשה למתן פסק דין מטעם המשיבה בלבד. המבקשת סבורה כי מן הראוי היה שהמשיבים יעתרו תחילה לתיקון כתב התביעה ולגריעת המשיב מכתב התביעה ולא יגרעו תובע מכתב התביעה בדרך "מתחכמת", של הגשת בקשה למתן פסק דין רק לטובת אחד מהם, עובדה שעולה כדי הטעיית בית משפט.

33.    תצהיר מנהלה ובעל מניותיה של המבקשת, מר ח.ז , מצ"ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

34.    אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד, להורות כמבוקש במבוא לבקשה זו.

                                                                                                                   _____________________
                                                                                                                            ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                                              ב"כ המבקשת