דוגמא לבקשה בהוצל"פ לצו פינוי מושכר בסיוע משטרת ישראל

בלשכת ההוצאה לפועל ב                                                     תיק הוצל"פ מס'

 

ובענין:                                      ת.ז.

                         ע"י ב"כ עוה"ד

                         מרח'

                         טל: 03-, פקס: 03-

                                                                       

– (להלן: "הזוכה"/"המבקשת")

– נ ג ד –

 

בעניין:                                      ת.ז.

מרחוב                          

– (להלן: "החייב" /"המשיב")

 

בקשה דחופה למתן צו לפינוי מושכר ולהורות למשטרת ישראל לסייע בהליך הפינוי

 

כבוד ראש ההוצאה לפועל מתבקש בזאת ליתן צו לפינוי הדירה ברחוב                               .

 

ואילו נימוקי הבקשה:

 

  1. ביום 06 יולי 2015 ניתן ע"י כב' הרשם הבכיר אבי כהן, בבית המשפט השלום בתל אביב, פסק דין לפינוי המושכר לאלתר.

 

מצ"ב העתק פסק הדין מסומן "נספח א'  לבקשה זו.

 

  1. ע"פ פסק הדין נפתח תיק ההוצל"פ שמספרו ובמסגרתו נמסרו ביום 09 אוגוסט 2015 אזהרה לחייב וכן הודעה על פינוי שניתן יהיה לבצעו החל מיום 06 ספטמבר 2015 ועד ליום 20 ספטמבר 2015.

 

מצ"ב העתק אישור המסירה ותצהיר המוסר מסומנים "נספח ב'" לבקשה זו.

 

 

  1. על כן מתבקש כב' ראש ההוצאה לפועל, להיעתר לבקשה וליתן צו לפינוי הדירה בפועל בטווח התאריכים הנ"ל.

 

  1. בנוסף מתבקש כב' ראש ההוצאה לפועל להורות למשטרת ישראל לסייע בבצוע הליך הפינוי.

 

  1. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

 

 

 

 

                                                                        _________________

                                                                                              עו"ד

                                                                        ב"כ המבקש -הזוכה