דוגמא לבקשה בהוצל"פ להחייאת תיק שנסגר מחוסר מעש

בלשכת ההוצאה לפועל                                             תיק הוצל"פ   20-XXXX-14-8
בפתח תקווה                                                                                     

הזוכה:            
                          ע"י ב"כ עו"ד ניר טולדנו
                           מרח' מוטה גור 9 , ת.ד 10450, פתח תקווה
                           טל': 03-9309677  פקס: 03-9309674
                           מייל: office@toledano.co.il

–          נ           ג          ד          –

החייב:           
                          מרח'  פתח תקווה

 

בקשה להחייאת תיק

כבוד רשמת ההוצאה לפועל מתבקשת להורות על החייאת התיק הנ"ל אשר נסגר בהחלטת כבודה מיום 14.05.2018 מחוסר מעש.

ואלה נימוקי הבקשה: 

  1. מקורו של תיק זה הינו בבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב בסך של 2,720 ₪.
  1. ביום 19.10.14 בוצעה מסירה של האזהרה בדבר פתיחת התיק לחייב בהמצאה מלאה, כעולה מאישור המסירה המצ"ב.
  1. החייב לא הגיש התנגדות לביצוע התביעה מאחר ולא חלק על החוב.
  1. הזוכה  נקט באמצעים סבירים שעמדו לרשותו על מנת לגבות את החוב, כמפורט להלן:

א.  ביום 21.12.2014 הגיש הזוכה בקשה לעיקול ברישום של מקרקעין,  על זכויות החייב בבית ברח' שטרוקר הרמן 6, פתח תקווה הידוע גם כגוש 6371, חלקה 453, תת חלקה 2 אשר נעתרה.

ב.  ביום 06.04.2015 הגיש הזוכה בקשה לרישום עיקול רכבו של החייב אשר מספרו הינו 97-870-75.

ג.  ביום 11.5.2015 הגיש הזוכה בקשה להגבלות חייב לא מוגבל באמצעים.

5.  באשר לבקשת זוכה להטלת הגבלות על החייב, הרי שבקשה זו לא נעתרה בהחלטת כבוד הרשמת מיום 11.5.2015, תוך שכבוד הרשמת קבעה בהחלטתה זו, שבטרם תטיל את ההגבלות היא מורה לחייב להגיש בתוך 30 ימים שאלון עם כתב ויתור סודיות ולצרף מסמכים עדכניים אודות נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו.

6. כבוד הרשמת קבעה בהחלטתה מיום 11.5.2015 שאם החייב לא ימלא אחר החלטתה זו יראו אותו כמשתמט מתשלום חובותיו על כל המשתמע מכך.

7.  אין מחלוקת עובדתית שהחייב לא מילא אחר החלטת כבוד הרשמת מיום 11.5.2015, ולא הגיש שאלון עם טופס ויתור סודיות חתום ולכן אין ספק שמדובר בחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

8.  משכך, פנה הזוכה בשנית 14.03.2016 בבקשה להטלת הגבלות על החייב, אך גם בקשה זו לא נעתרה בהחלטת כבודה מיום 15.3.2016 בנימוק שעל הזוכה לפנות תחילה בהליך של קבלת מידע.

9.  באשר לעיקול הרכב שהוטל, הרי שביום 3.5.2015, התקבלה הודעת מדור עיקולים לפיה רכבו של החייב נמכר על ידי המרכז באמצעות מחסן נעמן, ובוטלו במשרד הרישוי העיקולים שהוטלו עליו, וזאת מבלי שהזוכה קיבל מאום מהליך מכירת הרכב.

10. הזוכה מעולם לא זנח את רצונו בגביית החוב נשוא תיק זה. מדובר בחוב אשר מקורו בשכר טרחה אותו התחייב החייב לשלם לזוכה.

11. הזוכה לא נקט בהליך של עיקול מיטלטלין מאחר וסבר שמדובר בהליך שעשוי לפגוע בכבודו של החייב, מעבר למידה הדרושה לגביית החוב בנסיבות העניין, ולא פעל בשנתיים האחרונות מחמת כך שפגש במהלך תקופה זו מספר פעמים בחייב, וזה הבטיח להיכנס למשרדו ולשלם את החוב.

12. הזוכה לא הבחין בזמן אמת בהתראה הממוחשבת שקיבל לסגירת התיק מחמת חוסר מעש, מחמת כך שעורכת דין ממשרדו שמטפלת בתיקי הוצאה לפועל נמצאת בחופשת לידה, ואם היה נחשף להודעה זו בזמן אמת היה פועל לאלתר למנוע את סגירת התיק.

13. סגירת התיק מכוח תקנה 126 (ד)(2) הינה פעולה מנהלית דיונית שלא באה לפגוע בזכותו של הזוכה לבקש פתיחת התיק מחדש לפי תקנה 126 (ד)(3), וגניזת התיק וסילוק הנתונים ממערכת המיכון אינה מהווה סוף פסוק לפעילות מבצעית כנגד החייב בתיק הוצל"פ ואינה מונעת את חידוש ההליכים ונקיטתם, בכפוף לתקופת ההתיישנות בת 25 שנים הקבועה בסע' 21 לחוק ההתיישנות. (ראו בהקשר זה תא (י-ם) 7753/00 עו"ד דניאל אברהם נ' אכרם משולם, תא (ב"ש) 6965-07 רמ-נגב בע"מ נ' רחמים נחום וגם ספרו של בר אופי מהדורה שביעית, עמ' 100).
      שיקולי יעילות, כבדים ככל שיהיו, לא יכולים לעמוד כנגד פתיחה מחודשת של תיק שנסגר בשל אי נקיטה בהליכים, כאשר החוב טרם נגבה בפועל. ( רע"צ 13502-08-14 בלוט נגד סבית פסק דינו של בית משפט שלום מיום 26.10.14).

14. בנסיבות הקונקרטיות, מתבקשת כב' רשמת הוצאה לפועל להעתר לבקשת זוכה להחייאת התיק על מנת שהזוכה יוכל לפעול ללא לאות לגביית החוב הכספי שאינו שנוי במחלוקת.

15. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

____________________
ניר טולדנו ,   עו"ד
ב"כ          הזוכה