דוגמאות מסמכים משפטיים

 דוגמאות למסמכים משפטיים

מצגת הרצאה בנושא פירוק שיתוף בדרך של רישום בית משותף

 

דוגמא לבקשה לביטול פסק דין בשל אי המצאת הזמנה לדין

דוגמא להסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון

 

הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך הגשת בקשה לסיוע בדיור

 

צוואה הדדית דוגמא

 

דוגמא לתצהיר בפני עורך דין

 

צוואה לדוגמא

 

הסכם מכר לדוגמא

 

חוזה שכירות לדוגמא