בש"פ 829/22 חברת אליאבוסיון ללאסתתמר וללעקאר נ. מדינת ישראל פס"ד מיום 13.4.22

חברת אליאבוסיון נ מדינת יראל