בש"פ 3174/22 מאלק אגבאריה חרירי נ. מדינת ישראל פס"ד מיום 07.06.22

מאלק אגבאריה נ מדינת ישראל