בר"מ 10212/16 דלי דליה ועוד 333 אח' נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה

ברם 10212-16 דלי דליה ועוד 333 אחרים נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה