בקשה להעברת דיון דוגמא

בבית משפט שלום                                                                            ת.א. xxxx-05-15
ב נ ת נ י ה                                                                                           בפני כב' נשיאת בתי משפט    השלום במחוז מרכז
 
 
המבקש:                      
(הנתבע)                         מרחוב
                                    ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ואח'
                                    מרח' מוטה גור 9 ת"ד 10450 פתח תקווה 49003.
                                    טל: 03-9309677  פקס: 03-9309674
 
-נגד-
 
המשיב:                       
(התובע)                         ע"י ב"כ עו"ד
                                    מרח'
                                   
 

בקשה להעברת דיון

 
בית המשפט הנכבד מתבקש לעשות שימוש בסמכותו מכח סעיף 49 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984 ולהורות על העברת הדיון בתיק הנ"ל מבית משפט שלום בנתניה לבית משפט שלום בפתח תקווה.
 
ואלו נימוקי הבקשה:
 
1.     המשיב, אשר משמש כחונך בבית הספר ___ בפתח תקווה ואשר בזמנים הרלוונטיים לאלה שבכתב תביעתו לימד את בנו של המבקש בבית הספר בפתח תקווה, הגיש במסגרת התיק האזרחי הנ"ל תביעת לשון הרע כנגד המבקש, בשל אמירות שהוא מייחס למבקש, והנובעות מתלונה שהגיש המבקש כנגד המשיב להנהלת בית הספר ולמשטרת פתח תקווה.
 
2.     המבקש הגיש כתב הגנה מטעמו, כדין ובמועד. במסגרת כתב הגנתו טען המבקש בקליפת אגוז, שאין לראות בפניותיו לגורמים הרלוונטיים והמוסמכים לבירור הנושא משום הוצאת לשון הרע המזכה את המשיב בפיצוי כלשהו, מאחר והדבר נעשה לשם הגנה על עניין אישי כשר והרי אין עניין אישי כשר יותר מרצונו של אב להגן על בנו הקטין.
 
3.     על פני הדברים נראה כי, המשיב עשה שימוש לרעה בהליכי בית משפט בכך, שהגיש באופן תמוה ביותר את תביעתו לבית משפט השלום בנתניה, במקום לבית משפט השלום בפתח תקווה, וזאת ככל הנראה על מנת להכביד שלא לצורך על המבקש בניהול הגנתו בתיק ולהעצים את הוצאותיו המשפטיות, למרות שגם נוחיותו של המשיב היא לברר את תביעתו בבית משפט השלום בפתח תקווה, כפי שיובהר להלן.
 
4.     בענייננו לית מאן דפליג, שכל ההתרחשויות והאירועים נשוא כתב התביעה אירעו כאמור בבית ספר ___בפתח תקווה, בו מלמד אף המשיב. ( ראה למשל סעיפים 1-20 לכתב התביעה).
 
 
5.     מכאן, שכל העדים שצפויים להעיד בתיק מטעם המבקש וקרוב לוודאי אף מטעם המשיב, לרבות הורי התלמידים שהתלוננו כנגד המשיב בבית הספר ובמשטרה ו/או הגורמים שקיבלו את התלונה, מתגוררים אף הם בעיר פתח תקווה.
 
6.     בנסיבות אלו, סבור המבקש שבמידה וניהול התיק יוותר על כנו בבית משפט השלום בנתניה, לא יזכה לשיתוף פעולה מלא מטעם עדים פוטנציאלים המתגוררים בפתח תקווה, מאחר והגעתם  לבית משפט השלום בנתניה תכביד עליהם שלא לצורך.
 
7.     זאת ועוד, המשיב בעצמו אינו מתגורר בעיר נתניה ומפרסומים שונים שלו ברשת האינטרנט עולה כי הוא מציע את שרותיו כמורה פרטי בערים תל אביב, פתח תקווה והסביבה, רמת גן וגבעתיים.
 
        צילום פרסומי המשיב באתר "יד 2" ובאתר __ מצ"ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה ומסומן נספח א' (1-2) בהתאמה.
 
8.     מכאן, שגם העדפותיו האובייקטיביות של המשיב, בשעה שהוא מציע את שירותיו לצורך מתן שיעורים פרטיים, הינם בעיר פתח תקווה והסביבה ולא בעיר נתניה ולכן אין ספק שהעברת הדיון לפתח תקווה תטיב גם עמו.
 
9.     בפסיקה נקבע כי השיקולים הדומיננטיים שיש להביא בחשבון לעניין העברת מקום דיון בין בתי משפט באותו מחוז הינם נוחות הנוגעים בדבר, כגון: מקום מגורי בעלי הדין, מקום מגורי העדים, מקום משרד עורך הדין, מקום הימצאות הראיות וכיוצ"ב:
 
"עילה חשובה להעברת דיון למקום אחר היא נוחיות כל הצדדים הנוגעים בדבר, ובכלל זה בעלי הדין עורכי הדין ואחרים" (גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית (2007) עמ' 51)
 
10.    בנסיבות העניין, המבקש סבור כי מאזן הנוחות והיעילות בבירור התיק נוטה באופן מובהק לכיוון העברת הדיון מבית משפט השלום בנתניה לבית משפט השלום בפתח תקווה וזאת לאור מקום מגוריו, כתובת משרדו של ב"כ המבקש, מקום הימצאותו של בית הספר שבו התרחשו האירועים נשוא כתב התביעה וכן מקום מגורי העדים הצפויים להעיד בתיק.
 
11.    תצהיר המבקש,  מצ"ב לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
 
12.    לאור כל האמור במצטבר לעיל, ולנוכח העובדה שמאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לכיוון העברת הדיון, מתבקשת כב' הנשיאה להיעתר לבקשה ולהורות על העברת הדיון בתיק לבית משפט השלום בפתח תקווה.
                                                                                                    ___________________
                                                                                                       ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                              ב"כ המבקש