בית המשפט לתביעות קטנות נועד להקל על האזרח ולאפשר בירור,בדרך פשוטה וקצרה יחסית של תביעות כספיות שהגיש יחיד , בסכומים  נמוכים יחסית שנושא הסכסוך הוא בשווי שאינו עולה על 33,900ש"ח  נכון ינואר 2019.

אפשר לתבוע גם החלפה של מצרך, תיקונו או ביטול עסקה, אם שווי המצרך,שווי התיקון או סכום העסקה שתובעים לבטל הם עד  33,900 ש"ח . גובה התקרה המקסימאלית בה ניתן לתבוע בתביעות קטנות מתעדכן  מעת לעת ע"פ עליית מדד המחירים לצרכן.

היכן לתבוע?

ליד מרבית מבית משפט השלום בארץ פועל גם בית משפט לתביעות קטנות ואת התביעה יש להגיש במזכירות בית משפט לתביעות קטנות. בהתאם לרשימת כתובת בתי משפט השלום בארץ.

סמכות מקומית לבית משפט לתביעות קטנות

את התביעה יש להגיש לבית משפט שלום על פי אחת מהחלופות שלהלן: 

1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

2) מקום יצירת ההתחייבות;

3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

4) מקום המסירה של הנכס;

5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

6) בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית.

את מי אפשר לתבוע?

אפשר לתבוע אדם או תאגיד וניתן לתבוע מספר נתבעים בתביעה אחת ובלבד שסכום התביעה הכולל לא יעלה על התקרה של 33,800 ש"ח . כאשר הנתבעת היא חברה חשוב לציין את השם המדויק שלה כולל את מספר הזיהוי של החברה. אם לא יודעים את מספר הח.פ של החברה ניתן לאתר אותו  ברשם החברות חשוב גם להקפיד גם על רישום כתובתו המדוייקת של הנתבע על מנת שהמזכירות של בית משפט תוכל לבצע מסירה של כתב התביעה.

איך תובעים?

כדי לפתוח בהליך תביעה יש למלא טופס טופס תביעה תביעות קטנות
כתב תביעה
אותו ניתן לקבל במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות. לחילופין, ניתן להגיש כתב תביעה מודפס שבו יופיעו כל הפרטים שבטופס התביעה מלבד תיאור עובדות המקרה. רצוי וחשוב לצרף לתביעה מסמכים ואסמכתאות רלוונטיות הקשורות לתביעה. את כתב התביעה עצמו יש להגיש  למזכירות בית משפט בשלושה עתקים

לאחר שמילאתם את הטופס תשלח מזכירות בית המשפט העתק לכל נתבעבצירוף הזמנה לדיןבה מוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 15 יוםוכן להתייצב למשפט ביום ובשעה שנקבעו בהזמנה לדיןנתבע שאינו מגיש כתב הגנה או שאינו מופיע למשפט – ינתן נגדו פסק דין בהעדר הגנה.

תביעה שכנגד

נתבע רשאי להגיש תביעה שכנגד. כתב תביעה שכנג יוגש עם נספחים בשלושה עותקים עם עותק נוסף עבור כל נתבע שכנגד נוסף. הגשת תביעה שכנגד כרוכה גם בתשלום אגרה. כתב הגנה לתביעה שכנגד יש להגיש תוך 7 ימים.

האם הגשת תביעה בתביעות קטנות כרוכה בתשלום אגרה?

התובע צריך לשלם לבית המשפט אגרה של 1% משווי התביעה (לדוגמהאם הגשתם תביעה על הסכום המקסימלי – 33,800 ש"ח תדרשו לשלם אגרה של 338ש"ח. בכל מקרהסכום האגרה לא יפחת מ50 ש"ח.

כיצד מתנהל המשפט?

המשפט מתנהל לפני שופט בצורה פחות פורמלית מדיון רגיל בבית משפט. ככלל התובע והנתבע אינם רשאים להיות מיוצגים ע"י עורך דיןורק במקרים מיוחדים יתיר בית משפט לתובע או לנתבע להיות מיוצגים על ידי עורך דין. אחד המקרים בהם עשוי בית משפט להעתר לבקשה לקבלת יצוג על ידי עורך דין הוא כאשר אחד מבעל הדין אינו שולט בשפה העברית או שהתובע הוא עורך דין.

האם ניתן לערער? 

כדי לערער על פסק דין של ביהמ"ש לתביעות קטנותצריך לקבל רשות של בית משפט מחוזי וזאת בשונה מפסק דין של בית משפט שלום עליו ניתן להגיש ערעור בזכות. את בקשת הערעור צריך להגיש בתוך 15 יום מיום שנודע לך על פסק הדין.

כיצד ניתן לשפר את סיכוי ההצלחה בבית משפט לתביעות קטנות? 

אומנם, לרוב לא ניתן  לקבל היתר מבית משפט ליצוג של עורך דין בזמן הדיון, אך אין מניעה שתעזרו בשרותיו של עורך דין מקצועי אשר ינסח עבורכם בצורה רהוטה ומקצועית את כתב התביעה או את כתב ההגנה ואף יכין אותכם לגבי הדגשים והמסרים החשובים שרצוי שתעבירו לשופט בשעת הדיון.

בניה נכונה של כתב תביעה או כתב הגנה תוך אבחנה בין עיקר וטפל ושימת הדגשים הנכונים על מה שחשוב באמת לעיניו של בית משפט, יכולה להטות את תוצאות המשפט לטובתכם ויש בה כדי לשפר משמעותית את סיכוי זכיתכם במשפט.רצוי להסתייע בשרותיו של עורך דין כאשר קיבלתם פסק דין לחובתכם  ואתם סבורים שהוא שגוי וברצונכם לערער עליו ברשות לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

במידה והנכם זקוקים לקבלת יעוץ או שרות בעניין זה צרו קשר עם משרדנו.

________________________________________________________
חקיקה רלונטית

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין)| התשל"ז-1976  | חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981  | חוק החוזים האחידים התשמ"ג  1982 | חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980