בג"ץ 8684/20 לשכת עורכי הדין בישראל נ. שר המשפטים פסק דין מיום 27.12.2020

לשכת עורכי הדין בישראל נ. שר המשפטים