בג"ץ 8456/20 עומר אלעוקבי ואח נ. מועצת רשות מקרקעי ישראל פס"ד מיום 29.5.22

עומר אלעוקבי נ מועצת רשות מקרקעי ישראל