בג"ץ 8188/22 נפתלי פרידמן נ. ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות פסק דין

נפתלי פרידמן נ. ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות