בג"ץ 8076/21 ועדת השופטים להענקת פרס ישראל לשנת תשפ"א נ. שרת החינוך פס"ד מיום 29.3.22

ועד השופטים נ שרת החינוך