בג"ץ 8004/19 עיריית קרית-ביאליק נ. שר פנים פסק דין מיום 22.03.2021

עיריית קרית-ביאליק נ. שר פנים