בג"ץ 7942/19 יהונתן רבינוביץ נ. שירות בתי הסוהר פסק דין מיום 09.06.2020

יהונתן רבינוביץ נ שירות בתי הסוהר