בג"ץ 7841/19 ארגון עמק שווה ו-22 עותרים נוספים נ. ממשלת ישראל פס"ד מיום 15.05.22

ארגון עמק שווה ואח' נ ממשלת ישראל