בג"ץ 751/20 ביאן חנאתשה נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית

ביאן חנאתשה נגד המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית