בג"ץ 7203/16 אילנית רויאל נ. ההסתדרות הציונית העולמית , החטיבה להתשייבות

אילנית רויאל נ. ההסתדרות הציונית העולמית , החטיבה להתשייבות