בג"ץ 6897/22 פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה פסק דין

פלוני נ. בית הדין הרבני האזורי בפתח תקווה