בג"ץ 6673/19 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול בירושלים פסק דין מיום 19.01.2020

בגץ 6673-19 פלונית נגד בית הדי הרבני הגדול בירושלים