בג"ץ 6510/21 בתיה כהנא דרור נ. נשיא בית הדין הרבני הגדול, פס"ד מיום 10.08.22

בתיה כהנא דרור נ נשיא בית הדין הרבני