בג"ץ 5774/13 פלוני נגד משרד הבריאות ואח'

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
 
 
בג"ץ  5774/13
 
 
לפני:  כבוד השופט י' דנציגר
 כבוד השופט י' עמית
 כבוד השופט א' שהם
 
 
העותר:פלוני
 
                                          
 נ  ג  ד
 
                                                                                                    
המשיבים:1. משרד הבריאות
 2. המרכז הירושלמי לבריאות הנפש "איתנים" ו"כפר שאול"
 
                                          
 
עתירה למתן צו על תנאי
 
                                          
בשם העותר:בעצמו                        
 
 
 
                                                                                                             פסק-דין
 
 
השופט י' דנציגר:
 
לפנינו עתירה למתן צו על תנאי להורות למשרד הבריאות לבוא וליתן טעם מדוע לא יחודש מערך המחשוב במחלקות הסגורות של המרכז הירושלמי לבריאות הנפש (אשר כולל את בתי החולים לבריאות הנפש "כפר שאול" ו"איתנים"); מדוע לא יותקנו בהן שירותי אינטרנט; ומדוע לא יותקנו מזגנים בחדרי המטופלים, והכל לרווחת המטופלים.
 
מכתב העתירה עולה כי העותר מטופל בבית החולים לבריאות הנפש "איתנים" במחלקה הפתוחה הפעילה (מחלקה ב'). לטענת העותר, למטופלים בבית החולים "איתנים" אין גישה לשירותי אינטרנט, בניגוד למטופלים בבית החולים "כפר שאול". נטען כי המטופלים זקוקים וזכאים לשירותי אינטרנט על מנת לתקשר באמצעות דואר אלקטרוני ורשתות חברתיות עם בני משפחותיהם ועם העולם. בנוסף נטען כי על משרד הבריאות לפעול באופן מיידי להתקנת מזגנים בחדרי המטופלים בבית החולים על מנת למנוע מהם את הסבל מהחום הכבד אשר פוקד את האזור בקיץ. לטענת העותר, "היו פניות רבות לנציב פניות הציבור במרכז הירושלמי לבריאות הנפש… אך טרם התקבל כל מענה".
 
דין העתירה להידחות על הסף, מבלי להיזקק בשלב זה לתגובת משרד הבריאות.
 
על אף שהעותר טוען כי נערכו פניות רבות לנציב פניות הציבור במרכז הירושלמי לבריאות הנפש, הרי שלעתירה שלפנינו לא צורפו העתקים מפניות כאלה או מתשובות שקיבל העותר, ככל שהתקבלו תשובות. לפיכך מדובר באחת משתי אפשרויות: האחת, אם אכן פנה העותר למשרד הבריאות וקיבל תשובות לפניותיו אך לא טרח לצרפן לעתירה שלפנינו, אזי מדובר בעתירה חסרה שלא ניתן להתייחס אליה בשלב זה. העותר רשאי לשוב ולהגיש עתירה חדשה ולצרף אליה העתקים מהפניות ומהתשובות על מנת להציג לפני בית המשפט את התמונה המלאה. השנייה, אם העותר טרם פנה למשרד הבריאות, אזי מדובר בעתירה מוקדמת שדינה להידחות, מבלי שנקבע מסמרות לגופה. העותר נדרש, במסגרת חובתו למצות את ההליכים בטרם פנייתו לבית המשפט, לפנות לגורם המוסמך במשרד הבריאות ולשטוח לפניו את טענותיו. רק לאחר מכן, ככל שטענות העותר לא תזכינה להתייחסות או שלא תטופלנה כנדרש לטעמו, יוכל העותר לפנות לבית המשפט.
 
כך או כך, בשלב זה העתירה נדחית על הסף, מבלי שנקבע מסמרות לגופה. אין צו להוצאות.      
 
ניתן היום, ‏י"ט באלול תשע"ג (25.8.2013).
 
 
ש ו פ טש ו פ טש ו פ ט