בג"ץ 5746/20 האגודה לזכויוית האזרח בישראל נ. הכנסת פסק דין מיום 31.08.2020

האגודה לזכויוית האזרח בישראל נ. הכנסת