בג"ץ 5658/23 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת ו7- עתירות אח' ביטול חוק יסוד לביטול עילת הסבירות

פסק דין ביטול עילת סבירות על ידי בגץ גרסה מלאה