בג"ץ 5413/13 אלמגור ארגון נפגעי טרור ואח' נגד ממשלת ישראל

אלמגור ארגון נפגעי טרור נגד ממשלת ישראל בגץ 5413-13