בג"ץ 5384/16 פלוני ואח' נגד שר הפנים

בגץ פלוני נגד שר הפנים עתירה לצו שיחייב את המשיב לרשום את העותרים כנשואים