בג"ץ 5239/11 אורי אבנרי ואח' נגד הכנסת

 
 

בגצ 5239-11 אורי אבינרי גוש שלום עדי ברקאי אחמד טיבי