בג"ץ 5079/13 דניאל מקמלאן נגד המועצה המקומית גבעת זאב

בגץ 5079-13 דניאל מקמלאן נגד המועצה המקומית גבעת זאב עתירה למתן צו על תנאי