בג"ץ 4940/20 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורים פסק דין מיום 29.04.2021

פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורים