בג"ץ 4855/13 עו"ד שמעון חזן נגד הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עורך דין שמעון חזן נגד הרשות השניה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.