בג"ץ 4755/19 גל אוזד ו 17 עותרים נוספים נ. בית הדין הארצי

גל אוזד נ בית הדין הארצי לעבודה