בג"ץ 4308/21 עזבון פארס אבו נאב ז"ל נ. ראש המחלקה לחקירות שוטרים פס"ד מיום 18.4.22

עזבון פארס נ ראש מחלקת חקירות