בג"ץ 4252/17 חה"כ ד"ר יוסף ג'בארין נ. הכנסת פסק דין מיום 14.07.2020

חה כ ד ר יוסף גבארין נ. הכנסת