בג"ץ 4088/22 יוסף אלרפאעי נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פס"ד מיום 07.07.22

יוסף אלרפאעי נגד המפקד הצבאי