בג"ץ 3957/21 ישראייר תעופה ותיירות בע"מ נ. משרד הבריאות פסק דין

ישראייר תעופה ותיירות בע מ נ. משרד הבריאות