בג"ץ 3832/20 רמזי מחסין נ. מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין 26.07.20

רמזי מחסין נ. מפקד כוחות צה ל בגדה המערבית